Category Archives: Đầu tư

Nghị định Số: 01/2014/NĐ-CP nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

tu-van-viet-luat

Nghị định Số: 01/2014/NĐ-CP nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam Nghị định này quy định điều kiện, thủ tục mua cổ phần, tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của […]