Tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần

Doanh nghiệp có nhu cầu thành lập công ty cổ phần mà chưa nắm rõ thủ tục và quy trình thành lập công ty cổ phần ra sao? Việt Luật tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần với nội dung cụ thể như sau:

Thành lập công ty cổ phần
Thành lập công ty cổ phần

I. Tư vấn về việc thành lập công ty cổ phần

 • Tư vấn ưu và nhược điểm của loại hình công ty cổ phần với các loại hình công ty khác.
 • Tư vấn điều kiện để thành lập công ty cổ phần.
 • Tư vấn điều kiện để các cổ đông được tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần.
 • Tư vấn điều kiện trở thành người đại diện trước pháp luật của công ty cổ phần.
 • Tư vấn điều kiện để là thành viên hội đồng quản trị.
 • Tư vấn bầu Chủ tịch hội đồng quản trị.
 • Tư vấn cơ cầu tổ chức của công ty cổ phần.
 • Tư vấn tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập khi tham gia góp vốn.
 • Tư vấn mức vốn điều lệ nên để thế nào cho phù hợp với ngành, nghề kinh doanh, quy mô hoạt động của công ty và khả năng góp vốn của các cổ đông của công ty cổ phần.
 • Tư vấn cách đặt tên công ty theo đúng yêu cầu của pháp luật và của khách hàng.
 • Tư vấn ngành, nghề kinh doanh hiện tại và dự định trong tương lai; ngành, nghề nào có điều kiện về chứng chỉ hành nghề, ngành nghề nào có điều kiện về vốn pháp định, ngành nghề nào có điều kiện sau.
 • Tư vấn đặt trụ sở chính của công ty.
 • Tư vấn nhiều nội dung khác.
Dịch vụ thành lập công ty trọn gói
Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

II. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính xin giấy phép thành lập công ty cổ phần

 • Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính xin cấp giấy chứng nhận ĐKKD
 • Công an tình thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính xin dấu pháp nhân và giấy chứng nhận mẫu dấu
 • Tổng cục thuế cấp mã số thuế
 • Chi cục thuế quận, huyện quản lý thuế của công ty
 • Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 5 – 10 ngày làm việc trừ ngày nghỉ và ngày lễ

III. Thành phần hồ sơ để tiến hành xin ĐKKD

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty cổ phần
 • Dự thảo Điều lệ của công ty cổ phần
 • Danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần
 • Kèm theo danh sách cổ đông phải có:
 • Nếu là cá nhận tham gia góp vốn: Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu của các cổ đông tham gia góp vốn còn hiệu lực
 • Nếu là tổ chức tham gia góp vốn: Quyết định thành lập công ty, Quyết định cử người đại diện vốn góp, bản sao ĐKKD hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ khác tương đương
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề nếu doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định nếu doanh ngiệp đăng ký kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu phải có vốn pháp định
 • Hợp đồng thuê nhà nếu có
 • Hợp đồng lao động nếu có

tư vấn thành lập doanh nghiệp