Tư vấn thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội

Để doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu hoặc thay đổi thông tin về bảo hiểm xã hội ra sao ? ,thời gian như thế nào ?

Để doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu hoặc thay đổi thông tin về bảo hiểm xã hội ra sao ? ,thời gian như thế nào ? Dịch vụ tư vấn bảo hiểm tại Việt Luật tư vấn cụ thể khách hàng với nội dung cụ thể như sau : dang-ky-bhxh Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội 1 . Bảo hiểm xã hội là gì?Bảo hiểm xã hội là biện pháp bảo đảm, thay đổi hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động do mất việc làm thông qua một quỹ tiền tệ được tập trung từ sự đóng góp của người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội.Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội ở mỗi nước.2 . Đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội?Người lao động bắt buộc là công dân việt nam  bao gồm- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 3 tháng trở lên.- Cán bộ công chức, viên chức , công an, quân đội..- Cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội- Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động.3 . Hồ sơ cần chuẩn bị để tham gia bảo hiểm xã hội– Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT – Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh/hoạt động (Bản sao có chứng thực)- Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT – Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT – Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH lần đầu – Giấy xác nhận đã thu hồi sổ BHXH đối với ngươi đã hưởng trợ cấp BHXH 01 lần (nếu có)4 . Việt Luật tư vẫn và hộ trợ doanh nghiệp và khách hàng những nội dung cụ thể như sau :– Lấy thông tin- Tư vấn cụ thể từng công việc cho khách hàng. – Soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký tham gia BHXH. – Thay mặt doanh nghiệp tiến hành thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.