Triển khai nhiều hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Theo Kế hoạch số 788/KH-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 14/4 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN) năm 2015, các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN sẽ được triển khai bằng nhiều hình thức.

Theo Kế hoạch số 788/KH-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 14/4 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN) năm 2015, các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN sẽ được triển khai bằng nhiều hình thức.

Những hoạt động này hướng tới mục đích triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN trên địa bàn tỉnh; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý DN;  hỗ trợ cho các DN được tiếp cận thông tin pháp luật, các quy trình của pháp luật một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ, phù hợp với nhu cầu của DN; giải đáp và hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật cho DN, góp phần tuân thủ đúng quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý, từng bước tháo gỡ khó khăn và tăng cường năng lực cạnh tranh của DN trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với DN.

 

Trong đó, tập trung vào việc cập nhật kịp thời cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật  do HĐND, UBND các cấp ban hành liên quan đến hoạt động của DN để đăng tải trên Công báo, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành  phục vụ việc khai thác, tiếp cận thông tin của DN.

 

 Biên soạn, phát hành tài liệu và tổ chức phổ biến giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật cho DN thông qua các hình thức như tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật; cấp, phát miễn phí tài liệu Hỏi – đáp pháp luật, xử lý tình huống, tờ gấp pháp luật…

 

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật theo chuyên đề cho DN về các lĩnh vực thuế, đất đai, đầu tư, kinh doanh…

 

Giải đáp và tư vấn pháp luật cho DN thông qua các hình thức bằng văn bản, mạng điện tử trên website của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, giải đáp trực tiếp hoặc điện thoại…

 

Việc tiếp nhận kiến nghị của DN liên quan đến các quy định của pháp luật, giải đáp vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật cũng sẽ được chú trọng thực hiện nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

 

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DN; khuyến khích các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội luật gia tỉnh và các tổ chức, cá nhân có chức năng cung cấp dịch vụ pháp luật tham gia thực hiện các  hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN.

 

Kim Cúc