Tranh chấp giữa người dân và ủy ban nhân dân

Câu hỏi

Câu hỏi

Ông A được cấp có thẩm quyền cấp một diện tích đất ở. Ủy ban nhân dân xã có văn bản thỏa thuận đổi cho ông A một diện tích đất khác để sử dụng mảnh đất của ông A cho việc công ích. Không bên nào phải thanh toán chênh lệch cho nhau. Đến thời hạn thỏa thuận, Ủy ban nhân dân xã không giao đất cho ông A. Diện tích đất của ông A không được sử dụng vào việc công ích mà Ủy ban nhân dân xã giao cho người khác sử dụng. Vậy A có quyền khởi kiện không và xác định tư cách tham gia tố tụng của Ủy ban nhân dân xã và người đang quản lý sử dụng mảnh đất của ông A như thế nào ?

Trả lời

Trước hết, đây là một tranh chấp đòi quyền sử dụng đất và ông A là người đang bị xâm hại, do đó ông A có quyền khởi kiện ra Tòa án. Thỏa thuận giữa ông A và Ủy ban nhân dân xã không trái pháp luật nếu như mảnh đất đó thuộc quyền quản lý, sử dụng của Ủy ban nhân dân xã. Ông A thỏa thuận đổi đất cho Ủy ban nhân dân xã vì lợi ích công, nhưng Ủy ban nhân dân xã chẳng những không thực hiện thỏa thuận giao đất đúng hạn cho ông A mà còn giao mảnh đất của ông A cho người khác sử dụng chứ không phải là vì lợi ích công cộng của xã. Do đó ông A khởi kiện Ủy ban nhân dân xã để đề nghị hủy bỏ thỏa thuận thì Ủy ban nhân dân xã là bị đơn. Người đang chiếm giữ mảnh đất của ông A không có quan hệ trực tiếp với ông A, thậm chí có thể họ không biết ông A, họ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.