Tổng hợp các thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng 2016

Kế toán, Kiểm toán Việt Luật hướng dẫn tới quý khách hàng toàn bộ các thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất và áp dụng thực tiễn có hiệu lực. Nếu quý khách có vướng mắc hay cần tư vấn hỗ trợ về kế toán thuếdịch vụ kế toán trọn gói xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp cụ thể nhất.

 

Kế toán, Kiểm toán Việt Luật hướng dẫn tới quý khách hàng toàn bộ các thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất và áp dụng thực tiễn có hiệu lực. Nếu quý khách có vướng mắc hay cần tư vấn hỗ trợ về kế toán thuếdịch vụ kế toán trọn gói xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp cụ thể nhất.

 

thue-thu-nhap-doanh-nghiep

 

File Word của văn bản hợp nhất và các Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp: Tải tại đây

 

 

Cụ thể Tư vấn Việt Luật  hợp nhất từ các văn bản nêu sau:

 

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi và sửa đổi các Thông tư về thuế của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ Tài chính.

 

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

 

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế của Bộ Tài chính.

 

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế của Bộ Tài chính.

 

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.