Category Archives: Tin tức

Doanh nghiệp FDI có lợi nhuận lớn nhất trong khu vực doanh nghiệp

doanh-nghiep-fdi

Theo Tổng cục Thống kê, tổng lợi nhuận trước thuế của khu vực DN năm 2016 đạt 712,947 nghìn tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm lợi nhuận toàn khu vực doanh nghiệp tăng 12,3% (thấp hơn mức tăng của vốn 16,3% và doanh thu 15,1%). >>> Cảnh báo mạo danh lừa đảo […]

Doanh nghiệp cần làm gì khi mã vùng điện thoại thay đổi?

Bên cạnh việc in ấn lại bao bì, biển hiệu, danh thiếp, doanh nghiệp nên sử dụng nhiều hình thức thông báo như gửi văn bản, viết mail, nhắn tin, gọi điện… tới đối tác, khách hàng để có thể nhắc lại việc thay đổi mã vùng. Doanh nghiệp có thể tham khảo một số […]

Điểm mới và quan trọng của Luật Kế toán doanh nghiệp 2015

Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập về tài chính, kế toán cũng như nâng cao chất lượng của công tác kế toán với vai trò là công cụ trong quản lý tài chính, vốn, tài sản của nhà nước, của doanh nghiệp, là công cụ quản lý, giám sát của Nhà nước, Luật Kế […]

Website chính phủ hỗ trợ trực tiếp các kiến nghị của doanh nghiệp

thu-tuong-yeu-cau-ho-tro-doanh-nghiep-kip-thoi

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp được Văn phòng Chính phủ tổng hợp, chuyển tới các cơ quan xử lý theo thẩm quyền, trả lời cho doanh nghiệp, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ để công khai […]