Thủ tục thành lập Hợp tác xã – Liên hiệp hợp tác xã

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang tìm hiểu thủ tục xin giấy phép doanh nghiệp thành lập hợp tác xã, các bạn chưa biết thủ tục và quy trình thành lập hợp tác xã như thế nào? Làm sao để thành lập hợp tác xã theo đúng quy định của pháp luật? Tư vấn Việt Luật xin chia sẻ về thủ tục pháp lý và quy trình, hồ sơ thành lập Hợp tác xã, giúp các bạn hoàn thiện thủ tục hồ sơ nhanh nhất, tiết kiệm thời gian khi các bạn thành lập kinh doanh hợp tác xã.

Thủ tục thành lập Hợp tác xã - Liên hiệp hợp tác xã
Thủ tục thành lập Hợp tác xã – Liên hiệp hợp tác xã

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Hợp tác xã 2020.
 • Luật Doanh nghiệp 2020.

Tư vấn thành lập Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã tại Việt Luật.

 • Tư vấn về cách đặt tên hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã.
 • Tư vấn địa chỉ, trụ sở chính đặt văn phòng Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã.
 • Tư vấn về vốn điều lệ thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Hồ sơ thành lập Hợp tác xã

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 •  Đơn Đăng ký kinh doanh. BM-HAPI-14-49
 •  Điều lệ Hợp tác xã/Liên hiệp Hợp tác xã
 •  Danh sách số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã (đối với HTX); Danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị (đối với LH HTX) BM-HAPI-14-50
 •  Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã.
 •  Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:

Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Tư vấn thành lập hợp tác xã tại Hà Nội
Tư vấn thành lập hợp tác xã tại Hà Nội

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 • Mẫu tờ khai, đơn đăng ký
 • Đơn Đăng ký kinh doanh. BM-HAPI-14-49
 • Danh sách số lượng xã viên Đơn Đăng ký kinh doanh. BM-HAPI-14-50
 • (Theo Phụ lục tại Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư)

Lệ phí thực hiện

Thời gian làm việc.

 • 12 ngày kể từ ngày Việt Luật nhận được đầy đủ hồ sơ mà khách hàng cung cấp.

Kế quả nhận được từ việc sử dụng dịch vụ thành lập Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã tại Việt Luật.

 • Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Hợp tác xã.
 • Con dấu và phiếu công bố đăng tải mẫu dấu chuẩn.

Nếu anh/chị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc thành lập hợp tác xã, xin vui lòng liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhất. Việt Luật Hà Nội luôn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt.

tư vấn thành lập doanh nghiệp