Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán

Để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán cần chuẩn bị những gi ? Nội dung cụ thể xin cấp giấy phép công ty kinh doanh dịch vụ kế toán ra sao ?

Để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán cần chuẩn bị những gi ? Nội dung cụ thể xin cấp giấy phép công ty kinh doanh dịch vụ kế toán ra sao ? Việt Luật tư vấn hỗ trợ khách hàng thủ tục thành lập công ty kinh doanh kế toán với nội dung cụ thể như sau : thanh-lap-doanh-nghiep-kinh-doanh-dich-vu-ke-toan  Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh kế toán I . Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán 

 • Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật với một trong ba hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Để thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định 129.
 • Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải tuân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và theo quy định của Nghị định 129.
 • Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định tại Điều 43 của Nghị định 129.
 • Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải đảm bảo có ít nhất một người quản lý doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định 129.

II . Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định như sau:

 • Cá nhân có chứng chỉ hành nghề kế toán và có các điều kiện khác theo quy định của pháp luật được phép đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và đăng ký nộp thuế như hộ kinh doanh cá thể và theo quy định của Nghị định 129.
 • Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán phải có văn phòng và địa chỉ giao dịch.

III . Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán 

 • Cung cấp thông tin (tên công ty, địa chỉ công ty, ý tưởng ngành nghề, số vốn điều lệ, giấy tờ tùy thân  ) các thông tin Việt Luật sẽ tư vấn cùng khách hàng.
 • Chứng chỉ hành nghề kế toán của thành viên tham gia thành lập công ty hoặc chức danh thành viên trong công ty 
 • Chỉ cần chứng CMND hoặc hộ chiếu của thành viên góp vốn

IV . Thời gian và lệ phí thành lập công ty 

 • Thời gian : 8 – 10 ngày 
 • Lệ phí : 1.500.000 VNĐ ( Đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ )
 • Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Dấu công ty