Thủ tục thành lập công ty con

Các doanh nghiệp có thể thành lập công ty con trực thuộc để kinh doanh trong từng lĩnh vực cụ thể.

Các doanh nghiệp có thể thành lập công ty con trực thuộc để kinh doanh trong từng lĩnh vực cụ thể. Công ty con có thể được tổ chức theo mô hình công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm Chủ sở hữu hoặc Công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, trong đó doanh nghiệp sở hữu trên 50% vốn điều lệ . thanh-lap-cong-ty-con Nội dung cụ thể dịch vụ thành lập công ty con tại Việt Luật như sau :I . Hồ sơ thành lập công ty con1 .Giấy tờ khách hàng cung cấphotChỉ cần chứng minh nhân dân của thành viên tham gia thành lập công ty con ho-so-thanh-lap-doanh-nghiep-tron-goi( hồ sơ thành lập công ty con )2 . Hồ sơ Việt Luật cung cấp 

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty con.
 • Quyết định thành lập công ty con của công ty mẹ
 • Biên bản thành lập công ty con của công ty mẹ
 • Thông báo thành lập công ty con của công ty mẹ
 • Dự thảo Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 • Chứng chỉ hành nghề của thành viên công ty và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

II . Khách hàng làm thủ tục thành lập công ty con tại Việt Luật sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:1. Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động đăng ký thành lập công ty con như:

 • Tư vấn mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
 • Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành
 • Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh qun lý
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông
 • Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn
 • Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập công ty con, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu
 • Việt Luật đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan

3. Việt Luật sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục thành lập công ty con cho khách hàng, cụ thể:

 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Việt Luật sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký thành lập công ty con cho khách hàng
 • Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ đăng ký Thành lập công ty con cho khách hàng
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng
 • Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng

Chi phí thành lập công ty con : 1.500.000 VNĐ ( Đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ )Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp