Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV

Doanh nghiệp loại hình công ty tnhh MTV khi thực hiện thủ tục mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của mình với việc xin cấp giấy phép hoạt động chi nhánh công ty cần chuẩn bị những nội dung cụ thể như sau:

thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-tnhh-mtv

Doanh nghiệp loại hình công ty tnhh MTV khi thực hiện thủ tục mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của mình với việc xin cấp giấy phép hoạt động chi nhánh công ty cần chuẩn bị những nội dung cụ thể như sau:

thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-tnhh-mtv

Trước tiên thủ tục thực hiện việc mở chi nhánh công ty cần qua các bước như soạn thảo hồ sơ gồm mẫu thông báo, quyết định thành lập chi nhánh và những giấy tờ liên quan đến việc bổ nhiệm chức vụ và hợp đồng lao động ?..

1. Thủ tục thành lập chi nhánh của công ty tnhh 1 thành viên:

 • Thông báo lập chi nhánh
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc lập chi nhánh
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh(trường hợp người đứng đầu chi nhánh là người đi thuê, thì phải kèm theo hợp đồng lao động đối với người đứng đầu chi nhánh đó)
 • Hợp đồng lao động;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty tnhh 1 thành viên
 • Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh
 • Trương hợp đối với chi nhánh hoạt động những ngành, nghề cần chứng chỉ hành nghề thì người đứng đầu chi nhánh phải có bản sao chứng chỉ hành nghề đó
 • Nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề cần vốn pháp định, thì phải có giấy ký quỹ tại ngận hàng thương mại cổ phần xác nhận về vốn đó

2. Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục hành chính, thành lập chi nhánh của công ty tnhh 1 thành viên:

 • Đại diện soạn thảo hồ sơ cho doanh nghiệp;
 • Đại diện liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xin giấy phép lập chi nhánh
 • Đại diện khách hàng theo dõi tiến độ hồ sơ, bổ sung, sửa đổi nếu có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
 • Đại diện khách hành làm thủ khăc đấu của chi nhánh công ty
 • Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh
 • Hương dẫn kê khai thuế và các thủ tục thuế của chi nhánh công ty

Thời gian thực hiện việc xin cấp giấy phép chi nhánh công ty : 3- 7 ngày làm việc tùy thuộc vào yêu cầu của quý khách hàng.

Chi phí trọn gói việc xin giấy phép hoạt động chi nhánh công ty tnhh 1 thành viên : 1.500.000 VNĐ

Sau khi có giấy phép hoạt động chi nhánh công ty chúng tôi tiến hành thủ tục đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia theo quy định bắt buộc từ ngày 01/07/2015

 

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty :

 

 TÊN DOANH NGHIỆP

 
Số: …………..

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁOVề việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhKính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………….Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt(ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………….Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………..Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): ………………………..    2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………….Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….Điện thoại: ……………………………….. Fax: ……………………………..Email: ……………………………………… Website: ………………………..3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

  STT         Tên ngành           Mã ngành
     
     

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ……………………….4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 
kinh doanh:
Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ………… Giới tính: ……..Sinh ngày: ….. /….. /….. Dân tộc: ………………  Quốc tịch: ………………..Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………Ngày cấp: …… /….. /….. Nơi cấp: ………………………………………………….Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ………………..Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………..Ngày cấp: …… /….. /….. Ngày hết hạn: ….. /….. /….. Nơi cấp: ………….Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………….Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….Chỗ ở hiện tại:Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………….Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..Email: ………………………………………………. Website: ………………………..5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):Tên chi nhánh: …………………………………………………………………………..Địa chỉ chi nhánh: ………………………………………………………………………Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………………………..Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………………………………………………
6. Thông tin đăng ký thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………..Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………Điện thoại: …………………………………Fax: …………………..Email: …………………………………………………………………
2 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
4 Năm tài chính:Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
5 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………
6 Đăng ký xuất khẩu (có/không): ……………………………………
7 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….
8 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Tiền thuê đất
Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân
Khác
9 Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính[1]: ……………..…………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết:- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 Các giấy tờ gửi kèm:-…………………..-…………………..-…………………..  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA DOANH NGHIỆP(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
[1] Chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động liệt kê tại mục 3 dự kiến là nội dung hoạt động chính của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tại thời điểm đăng ký.