Thủ tục làm sổ đỏ

Tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ mới .

dich-vu-so-do-1

ảnh minh họa : thủ tục cấp sổ đỏ mới

Tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ mới .

dich-vu-so-do-1

ảnh minh họa : thủ tục cấp sổ đỏ mới

I . Quy định liên quan đến thủ tục cấp sổ đỏ.

 – Khoản 1 điều 36 Luật đất đai quy định về những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

a) Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản;b) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác;c) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp d) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;đ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;- Khoản 2 điều 36 Luật đất đai quy định về những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc quy định tại khoản 1 điều 36 nêu trên thì người sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải đăng ký với văn phòng của tổ chức có thẩm quyền đăng ký quyền sử dụng đất hay ủy ban nhân dân xã nơi có đất.Xem thêm: Dịch vụ tách sổ đỏĐiều 133 nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ (gọi tắt là NĐ 181) quy định về trình tự, thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất với trường hợp đất không phải xin phép thì nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để được xem xét giải quyết.Điều 134 NĐ 181 quy định về trình tự, thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất với trường hợp đất phải xin phép, thì người sử dụng đất là cá nhân nộp 1 bộ hồ sơ tại phòng tài nguyên và môi Trường nơi có đất, hồ sơ gồm có:Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài   Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay một trong các loại giấy tờ sử dụng đất duy định tại khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật đất đai (nếu có).>>> Điều kiện làm sổ đỏ

II . Dịch vụ tư vấn cấp mới sổ đỏ 

– Tiến hành kê khai hồ sơ xin cấp mới sổ đỏ nhà đất cho khách hàng.- Đại diện khách hàng nộp Hồ sơ xin cấp sổ đỏ nhà đất.- Theo dõi hồ sơ và các thông báo trả lời của các cơ quan liên quan.- Đại diện nhận Sổ đỏ nhà đất cho khách hàng.Mọi thủ tục liên quan đến pháp lý , Việt Luật sẽ thay thế khách hàng giải quyết” Việt Luật rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất “