Thủ tục khai báo tạm trú, tạm vắng cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bạn là người nước ngoài mới tới Việt Nam học tập hoặc làm việc, bạn đang cần khai báo thủ tục tạm trú , tạm vắng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do không am hiểu luật pháp nước sở tại và bất đồng ngôn ngữ bạn đang gặp  khó khăn về thủ tục hành chính về vấn đề này. Đừng lo lắng Việt Luật sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này nhanh chóng, đơn giản và  tiết kiệm cho phí với nội dung cụ thể như sau:

 

Bạn là người nước ngoài mới tới Việt Nam học tập hoặc làm việc, bạn đang cần khai báo thủ tục tạm trú , tạm vắng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do không am hiểu luật pháp nước sở tại và bất đồng ngôn ngữ bạn đang gặp  khó khăn về thủ tục hành chính về vấn đề này. Đừng lo lắng Việt Luật sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này nhanh chóng, đơn giản và  tiết kiệm cho phí với nội dung cụ thể như sau:

 

 

 

Cơ sở pháp lý 

– Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

-Nghị định Số 21/ NĐ_CP Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh,

xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

– Thông tư liên tịch 01/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an – Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

– Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính số 136/1999/QĐ- BTC ngày 10/11/1999 ban hành biểu mức thu lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Việt Luật tư vấn cho bạn về pháp luật Việt Nam về vấn đề bạn quan tâm 

– Khai báo tạm trú, tạm vắng là gì ?

– Đối tượng thực hiện khai báo tạm trú ? 

– Hình thức khai báo tạm trú, tạm vắng 

– Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhân

Hồ sơ mà bạn cung cấp cho chúng tôi:

– Hộ chiếu của bạn

– Chủ hộ nơi bạn ngoài thuê nhà, nơi bạn lưu trú (ở nhà người thân), quản lý khách sạn nơi bạn ở có trách nhiệm khai báo tạm trú với công an phường quản lý địa bàn.

Điều kiện khai báo cấp thẻ tạm trú, tạm vắng :

– Bạn ở Việt Nam có địa chỉ rõ ràng, cụ thể 

Sau khi nhận được đầy đủ giấy tờ cần thiết Việt Luật tiến hành công việc khai báo giúp bạn.

Thời gian thực hiện: 5 ngày làm việc ( trừ ngày nghỉ ) 

Phí dịch vụ: 1.000.000

Kết quả bạn nhận được: Sổ khai báo tạm trú, tạm vắng