Thủ tục giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Việt Luật hướng dẫn quý khách thủ tục giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhanh nhất, giá cả hợp lý nhất và chuyên nghiệp nhất, trong chuyên mục khai báo tạm trú, tạm vắng của chúng tôi  với nội dung cụ thể  như sau :

 

Việt Luật hướng dẫn quý khách thủ tục giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhanh nhất, giá cả hợp lý nhất và chuyên nghiệp nhất, trong chuyên mục khai báo tạm trú, tạm vắng của chúng tôi  với nội dung cụ thể  như sau :

 

giai-quyet-thuong-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Chuyên viên tư vấn pháp lý : 0968.29.33.66

 

Thủ tục giải quyết cho thường trú tại Việt Luật.

Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ của Việt Luật cần chuẩn bị những hồ sơ sau cùng chúng tôi  :

  •  Đơn xin thường trú;( Việt Luật soạn thảo chi tiết )
  •  Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp ( Quý khách cung cấp cho Việt Luật )
  •  Công hàm của cơ quan đại diện của nước mà quý khách  là công dân đề nghị Việt Nam giải quyết cho người đó thường trú;(  Quý khách cung cấp cho chúng tôi )
  •  Bản sao hộ chiếu có chứng thực; ( quý khách cung cấp )
  •  Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được xét cho thường trú quy định tại Điều 40 của Luật này; ( Quý khách cung cấp )
  • Giấy bảo lãnh đối với người nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật này. (  Quý khách cung cấp) 

 

Sau khi nhận đủ hồ sơ và soạn thảo chi tiết hồ sơ câng thiết chúng tôi sẽ tiến hành nộp và theo dõi hồ sơ thay quý khách cho tới khi nhận được kết quả cuối cùng, bàn giao tới tận tay khách hàng .

 

Thời gian làm việc với cơ quan Công an

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định cho thường trú; trường hợp xét thấy cần phải thẩm tra bổ sung thì có thể kéo dài thêm nhưng không quá 02 tháng.

Thời gian làm việc với cơ quan Xuất nhập cảnh.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết cho người xin thường trú và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nước ngoài xin thường trú.

Thời gian làm việc với cơ quan thường trú địa phương

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi quý khách xin thường trú thông báo quý khách được giải quyết cho thường trú.

Thời gian nhận được kết quả cần thiết 

Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi nhận được thông báo giải quyết cho thường trú, Việt Luạt thay mặt quý khách  đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi xin thường trú để nhận thẻ thường trú và bàn giao tới quý khách theo hợp đồng đã sử dụng.