Thủ tục giải thể công ty cổ phần tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Hiện nay việc thành lập công ty sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp vì các thủ tục liên quan trong quá trình hoạt động pháp lý doanh nghiệp. Việc thực hiện thủ tục giải thể công ty sẽ có các bước làm việc tại cơ quan quản lý thuế doanh nghiệp, hải quan và sở kế hoạch đầu tư, vậy thủ tục thực hiện việc giải thể công ty cổ phần được thực hiện theo quy trình như thế nào?

Hiện nay việc thành lập công ty sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp vì các thủ tục liên quan trong quá trình hoạt động pháp lý doanh nghiệp. Việc thực hiện thủ tục giải thể công ty sẽ có các bước làm việc tại cơ quan quản lý thuế doanh nghiệp, hải quan và sở kế hoạch đầu tư, vậy thủ tục thực hiện việc giải thể công ty cổ phần được thực hiện theo quy trình như thế nào? Để hỗ trợ doanh nghiệp và giải đáp các thắc mắc Việt Luật tư vấn tới quý khách hàng thực hiện thủ tục trên với nội dung cụ thể như sau:

thu-thuc-giai-the-cong-ty-co-phan

1. Thủ tục giải thể công ty cổ phần gồm:

 • Quyết định của chủ tịch HĐQT vê việc giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty (Thông báo giải thể doanh nghiệp )
 • Đơn cam kết về tình trạng thuế của doanh nghiệp, không nợ thuế
 • Đơn xin giải thể
 • Biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ của công ty
 • Danh sách đăng ký sử dụng lao động
 • Đơn gửi Tổng cục Hải quan, trong trường hợp công ty có ngành, nghề kinh doanh xuất nhập khẩu(Xin xác nhận không nợ thuế XNK)
 • Đơn xin đóng tài khoản tại ngân hàng của công ty nếu có
 • Đơn hủy hóa đơn GTGT nếu công ty đã in hóa đơn
 • Đăng báo bố cáo giải thể công ty 3 số báo liên tiếp trong 1 tháng
 • Đơn xin hủy dấu pháp nhận (dấu tròn) và giấy chứng nhận mầu dấu
 • Báo cáo tài chính của năm

2. Cơ quan có thẩm quyền bạn cần liên hệ để làm thủ tục giải thể công ty cổ phần

 • Chi cục thuế Quận, huyện nơi công ty bạn đặt trụ sở chính
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty bạn đặt trụ sở chính
 • Tổng cục hải quan nếu kinh doanh nghành nghề xuất nhập khẩu
 • Ngân hàng nơi công ty mở tài khoản
 • Thời gian hoàn thành tất cả các thủ tục trên là (2-3) tháng, tùy vào tình trạng phức tạp thuế của doanh nghiệp

3. Quy trình thức hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần

 • Trước tiên bạn liên hệ với chi cục thuế Quận, Huyện nơi công ty bạn đặt trụ sở chính (Bạn làm quyết toán các loại thuế, hủy hóa đơn nếu có)
 • Sau khi bạn làm xong các thủ tục tại chi cục thuế tiếp theo bạn làm thủ tục nộp hồ sơ lên Sở kế hoạch và Đầu tư
 • Sau khi sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận, bạn làm thủ tục trả dấu tròn và giấy chứng nhận mẫu dấu tại phòng cảnh sát QLHH về TTXH công an tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính

4. Đại diện khách hàng nộp thủ tục giải thể tại cơ quan có thẩm quyền

 • Đại diện quyết toán thuế cho doanh nghiệp
 • Soạn thảo hổ sơ pháp lý cho việc giải thể công ty
 • Đại diện theo dõi hồ sơ trên cơ quan nhà nước, xem xét bổ sung, sửa đổi hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
 • Đại diện nhận kết quả thủ tục hành chính của quý khách khi hồ sơ hợp lệ
 • Đại diện khách hàng trả dấu pháp nhân, Giấy chứng nhận mẫu dấu, Giấy phép ĐKKD, Mã số thuế
 • Đại diện khách hàng nhận thông báo cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền về việc chính thức đóng mã số thuế, hủy tên công ty trên hệ thống quốc gia
 • Việc thực hiện giải thể công ty cổ phần tại Việt Luật bao gồm chi phí trọn gói: 1.500.000 VNĐ ( Đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ )
 • Nếu trong trường hợp quý khách hàng chưa thực hiện việc chốt các thông tin tại cơ quan thuế , Việt Luật có thể đại diện doanh nghiệp thực hiện nội dung đó với chi phí: 2.000.000 VNĐ

 

Biểu mẫu giải thể công ty doanh nghiệp cổ phần:

Phụ lục II-24

 TÊN DOANH NGHIỆP

 
 

 


Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Quyết định giải thể số: ………………………… ngày ……………. /………… /………………………..

Lý do giải thể: ……………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

– ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)[1]

 

 [1] Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.