Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Với 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội và TP. Hồ CHí Minh, Việt Luật tự hào là nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất mà khách hàng bình chọn. Vậy chuyên mục chuyên mục đăng ký kiểu dáng công nghiệp được tiến hành với thủ tục pháp lý như thế nào tại Việt Luật, chúng tôi xin chia sẻ tới quý khách vấn đề này cụ thể như sau:

 

Với 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội và TP. Hồ CHí Minh, Việt Luật tự hào là nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất mà khách hàng bình chọn. Vậy chuyên mục chuyên mục đăng ký kiểu dáng công nghiệp được tiến hành với thủ tục pháp lý như thế nào tại Việt Luật, chúng tôi xin chia sẻ tới quý khách vấn đề này cụ thể như sau:

 

bao-ho-kieu-dang-cong-nghiep

Chuyên viên tư vấn pháp lý : 0965.999.345

 

 Căn cứ pháp lý 

 • Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi
 • hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công
 • nghê hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
 • Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. 

 

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 

Khách hàng cung cấp cho Việt Luật những chứng từ và hồ sơ sau 

 • Bộ chụp ảnh bản vẽ 5 bộ về kiểu dáng công nghiệp
 • Bản mô tả về kiểu dáng công nghiệp 1 bộ
 • Giấy tờ chứng minh về kiểu dáng công nghiệp do quý khách sáng chế ra 

Để có thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp quý khách cần phải đáp ứng được những thủ tục và điều kiện như sau :

Tác giả là chủ  sở hữu công nghiệp,sáng chế ra bằng công sức và trí tuệ của mình.

 •  Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật;
 •  Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;
 •  Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước:

 Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật, quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp thuộc  về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

>>> Đăng ký bảo hộ logo độc quyền

 

Sau khi nhận đầy đủ Giấy tờ và hồ sơ Việt Luật sẽ thay quý khách tiến hành nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ Hà Nội và làm mọi thủ tục pháp lý cần thiết đến khi nhận được kết quả.

Thời gian thực hiện :

 •  Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;
 •  Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
 •  Thẩm định nội dung: 06 tháng từ ngày công bố đơn. 

Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính :

 • Lệ phí trước và sau dịch vụ
 • Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng.
 • Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng.
 • Phí thẩm định nội dung: 300.000 đồng.
 • Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.
 • Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng. 
 • Lệ phí dịch vụ tại Việt Luật : 3.000.000 dồng 

Kết quả mà quý khách nhận được.

 • Quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
 • Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. 

Tư vấn sau khi hoàn thành dịch vụ :

Tất cả những thắc mắc hay hỗ trợ pháp lý Việt Luật sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý khách 

Trân trọng cảm ơn !