Thủ tục đăng ký doanh nghiệp kinh doanh vận tải du lịch

Giải đáp nội dung liên quan đến hoạt động đăng ký doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách du lịch hiện nay được thể hiện cụ thể như sau:

1. Những nội dung bạn cần thực hiện đó là:

Tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề vận tải hành khách du lịch

Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nghành nghề này tại sở giao thông vận tải

Giải đáp nội dung liên quan đến hoạt động đăng ký doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách du lịch hiện nay được thể hiện cụ thể như sau:

1. Những nội dung bạn cần thực hiện đó là:

Tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề vận tải hành khách du lịch

Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nghành nghề này tại sở giao thông vận tải

2. Căn cứ pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

Điều 18. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

1. Đơn vị kinh doanh vận tải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định này

2. Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 15 năm; xe ô tô chuyển đổi công năng không được vận tải khách du lịch

3. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có niên hạn sử dụng theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 15 Nghị định này

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch vận chuyển hành khách trên hành trình có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng xe tối thiểu như sau:

a) Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương: Từ 10 xe trở lên

b) Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại: Từ 05 xe trở lên, riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính phủ: Từ 03 xe trở lên

5. Đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô ngoài các điều kiện quy định tại Nghị định này, còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về du lịch có liên quan

Nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên, bạn có thể xin cấp Giấy phép kinh doanh ngành nghề này

==> Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ trực tiếp từ chuyên viên tư vấn để hiểu rõ hơn về quy trình thực hiện liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.