Thủ tục đăng ký công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

Hướng dẫn thực hiện thủ tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác hiện nay như sau :

cong_bo_dua_tram_dung_nghi_vao_khai_thac

Hướng dẫn thực hiện thủ tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác hiện nay như sau :

cong_bo_dua_tram_dung_nghi_vao_khai_thac

I. Trình tự thực hiện

Yêu cầu điều kiện nộp hồ sơ thực hiện

 • Trước khi xây dựng: Đơn vị đầu tư, xây dựng trạm dừng nghỉ gửi văn bản đề nghị chấp thuận vị trí xây dựng đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với trạm dừng nghỉ trên tuyến quốc lộ và UBND cấp tỉnh đối với các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường địa phương (trừ các trạm dừng nghỉ được coi là một hạng mục công trình nằm trong dự án xây dựng đường cao tốc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).
 • Sau khi hoàn thành việc xây dựng, đơn vị kinh doanh khai thác trạm dừng nghỉ nộp hồ sơ đề nghị công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với trạm dừng nghỉ trên tuyến quốc lộ) hoặc Sở Giao thông vận tải (đối với các trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ thuộc địa phương quản lý).

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ: 

 • Giấy đề nghị công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
 • Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra, vào trạm dừng nghỉ với đường giao thông của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)
 • Sơ đồ mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật trạm dừng nghỉ (bản sao)
 • Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)
 • Biên bản nghiệm thu xây dựng (bản sao)
 • Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn với các công trình của trạm dừng nghỉ theo mẫu
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị kinh doanh khai thác trạm dừng nghỉ

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

c. Kết quả thực hiện

 • Quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
 • Thời hạn của Quyết định: 03 năm

d. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 • Giấy đề nghị công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác theo mẫu
 • Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn với các công trình của trạm dừng nghỉ theo mẫu
 • Yêu cầu Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác trạm dừng nghỉ phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

II. Cơ sở pháp lý

 • Luật Giao thông đường bộ năm 2008
 • Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ

III. Dịch vụ hỗ trợ pháp lý 

 • Khách hàng gửi thông tin yêu cầu dịch vụ 
 • Sau khi tiếp nhận thông tin chúng tôi sẽ căn cứ yêu cầu sẽ có hỗ trợ cụ thể bạn.
 • Soạn thảo hồ sơ cần thiết thực hiện thủ tục đăng ký 
 • Bàn giao kết quả khách hàng

 Mẫu:         

  ………(2)………..

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …….. /……….

…….,ngày…..tháng ….. năm…… 

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ ĐƯA TRẠM DỪNG NGHỈ VÀO KHAI THÁC   Kính gửi:…………………….. (1)………………………….           1. Đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ: (2):……………………………………………….           2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………………………..           3. Trụ sở: …………………………………………………………………………………………           4. Số điện thoại (Fax):………………………………………………………………………..           5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…………………do………………..cấp ngày …. ….tháng…….. năm …..           Đề nghị kiểm tra để đưa trạm dừng nghỉ ……(3)………………… thuộc tỉnh:(4)……………………. vào khai thác. Cụ thể như sau:           – Tên: (3)…………………………………………………………………………………………           – Địa chỉ:(5)……………………………………………………………………………………..           – Tổng diện tích đất: (6)…………………………………………………… Sau khi xem xét và đối chiếu với các tiêu chí quy định tại QCVN 43:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thật Quốc gia Trạm dừng nghỉ đường bộ, chúng tôi đề nghị ….(1)….công bố đưa Trạm dừng nghỉ….(3)…. đạt loại:……….(7):……….. và được đưa vào khai thác.           ….(2)…. cam kết những nội dung trên là đúng thực tế. 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu…

 

Đại diện đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Hướng dẫn ghi:(1) Gửi Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với trạm dừng nghỉ trên quốc lộ)

(2) Ghi tên đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ

(3) Ghi tên trạm dừng nghỉ

(4) Ghi tên tỉnh

(5) Ghi lý trình, địa chỉ của trạm dừng nghỉ

(6) Ghi diện tích đất hợp pháp được sử dụng để xây trạm dừng nghỉ

 (7) Ghi loại trạm dừng nghỉ đề nghị công bố    

Mẫu:                  

 

………(2)………..

                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Số: …….. /……….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………., ngày           tháng           năm

 

BẢN ĐỐI CHIẾU CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA QUY CHUẨN

VỚI CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TRẠM DỪNG NGHỈ

 

Kính gửi:…………………….. (1)………………………….

            1. Đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ: (2):………………………………………….

            2. Trụ sở:…………………………………………………………………………………….

            3. Số điện thoại (Fax):…………………………………………………………………..

Kết quả đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn với các hạng mục công trình của trạm dừng nghỉ ……(3)……..như sau:

 

TT

Tiêu chí phân loại

Đơn vị tính

Theo quy định kỹ thuật của TDN loại …(4)…

Theo thực tế

1

Tổng diện tích mặt bằng trạm (tối thiểu)

M2

 

 

 2

Bãi đỗ xe (diện tích tối thiểu)

M2

 

 

3

Đường xe ra, vào

 

 

 

4

Khu kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện

 

 

 

5

Trạm cấp nhiên liệu

 

 

 

6

Mặt sân khu vực bãi đỗ xe

 

 

 

7

Khu vệ sinh

M2

 

 

8

Phòng nghỉ tạm thời cho lái xe

M2

 

 

9

Không gian nghỉ ngơi  (Khu vực có mái che và khu vực trồng cây xanh có ghế ngồi)

M2

 

 

10

Nơi cung cấp thông tin

 

 

 

11

Khu phục vụ ăn uống, giải khát

 

 

 

12

Khu vực giới thiệu và bán hàng hóa

 

 

 

            ….(2)…. cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu…

Đại diện đơn vị

                           (Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:(1) Gửi Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với trạm dừng nghỉ trên quốc lộ)

(2) Ghi tên đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ

(3) Ghi tên trạm dừng nghỉ

(4) Ghi loại trạm dừng nghỉ đề nghị công bố