Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong quá trinh thực hiện hoạt động kinh doanh, nếu loại hình doanh nghiệp – công ty cổ phần không còn phù hợp với quá trình hoạt động của doanh nghiệp nữa thì công ty cổ phần hoàn toàn có thể chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn.

Trong quá trinh thực hiện hoạt động kinh doanh, nếu loại hình doanh nghiệp – công ty cổ phần không còn phù hợp với quá trình hoạt động của doanh nghiệp nữa thì công ty cổ phần hoàn toàn có thể chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn.

 

chuyen-doi-cong-ty-co-phan-thanh-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien 

1. Về phương thức chuyển đổi

a) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

d) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

2. Về thủ tục chuyển đổi

Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về hồ sơ đăng ký chuyển đổi công ty, bao gồm:

1. Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;

2. Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

3. Điều lệ công ty chuyển đổi;

4. Danh sách thành viên Công ty chuyển đổi;  

5. Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực đối với cá nhân; Bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN đối với tổ chức, kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng của tổ chức.

6. Hợp đồng chuyển nhượng vốn và giấy tờ xác nhận hoàn tất chuyển nhượng (nếu có chuyển nhượng vốn góp); hoặc Biên bản thoả thuận góp vốn đầu tư;

7. Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

3. Về hậu quả pháp lý

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

4. Văn bản áp dụng

Luật doanh nghiệp 2014