Thủ tục cho anh(em) ruột đất

 

Anh trai tôi có mảnh đất muốn cho tôi. Khi anh tôi mua mảnh đất đó, anh tôi đã lấy vợ. Tiền mua đất chủ yếu là tiền của anh trai tôi. Vậy bây giờ anh tôi muốn cho tôi, cần phải làm những thủ tục gì? Chị dâu tôi có cần phải viết giấy tờ gì không?

 

Anh trai tôi có mảnh đất muốn cho tôi. Khi anh tôi mua mảnh đất đó, anh tôi đã lấy vợ. Tiền mua đất chủ yếu là tiền của anh trai tôi. Vậy bây giờ anh tôi muốn cho tôi, cần phải làm những thủ tục gì? Chị dâu tôi có cần phải viết giấy tờ gì không?

 

Trả lời

Theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình 2000, tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng được coi là tài sản chung của vợ chồng, việc định đoạt khối tài sản chung đó phải được sự đồng ý của cả vợ và chồng.

Do vậy, anh bạn muốn cho bạn mảnh đất đó phải được sự đồng ý của vợ anh trai bạn (tức là chị dâu của bạn) Để giải quyết vấn đề này, chị dâu bạn cần làm 1 giấy ủy quyền, ủy quyền cho anh trai bạn toàn quyền định đoạt đối với mảnh đất thuộc tài sản chung của vợ chồng. Sau đó, anh bạn làm một hợp đồng tặng cho bạn mảnh đất trên.

Tất cả các giấy tờ trên cần được công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp quận, huyện.