Thay đổi vốn điều lệ (tăng giảm vốn điều lệ)

Do nhu cầu hoạt động kinh doanh quý khách hàng có nhu cầu tăng giảm vốn điều lệ của công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ công ty với nội dung như sau: 

>>> Dịch vụ thay đổi trụ sở doanh nghiệp

Do nhu cầu hoạt động kinh doanh quý khách hàng có nhu cầu tăng giảm vốn điều lệ của công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ công ty với nội dung như sau: 

>>> Dịch vụ thay đổi trụ sở doanh nghiệp

 

thay-doi-von-dieu-le-doanh-nghiep

 

 Dịch vụ tăng, giảm vốn điều lệ doanh nghiệp

 

1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau:  

 

– Tăng vốn góp của thành viên; 

– Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.  

– Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. 

 

Hồ sơ bao gồm: thông báo, biên bản, quyết định về việc tăng vốn của công ty. 

 

2. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

 

– Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên; 

– Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật doanh nghiệp;

– Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật doanh nghiệp. 

 

3. Hồ sơ nộp tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội hoặc các tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính, hồ sơ do Việt luật soạn thảo:  

 

• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh    

• Biên bản của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).  

• Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).  

• Kèm theo hồ sơ gồm: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế.  

• Đối với trường hợp giảm vốn: Kèm theo báo cáo tài chính năm gần nhất.  

 

4. Thủ tục tăng giảm vốn điều lệ  tại Việt Luật như sau:    

 

• Soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật, hướng dẫn khách hàng ký đóng dấu    

• Xử lý hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm khi có yêu cầu

• Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội (tầng 3 nhà B10 khu đô thị mới nam trung yên – đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy – Hà Nội).  

 

5. Lệ phí dịch vụ tăng, giảm vốn điều lệ của công ty tại Việt Luật: 

–    Giấy phép:  

•   Phí nhà nước  : 200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng)

•   Phí dịch vụ       : 600.000 VNĐ (Sáu trăm ngàn đồng)    

–    Thời gian:  

• Giấy phép            : 07 ngày làm việc.  

 

Hỗ trợ doanh nghiệp sau khi thay đổi, tăng giảm vốn điều lệ của công ty như sau:   

 

• Cung cấp văn bản miễn phí qua Email theo yêu cầu của Quý khách hàng.

• Tư vấn miễn phí về tra cứu nhãn hiệu (nếu khách hàng có yêu cầu). 

• Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (nếu khách hàng có nhu cầu). 

• Tư vấn thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu với chi phí hỗ trợ thấp nhất.