Thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông, thay đổi chủ sở hữu

Công ty tư vấn Việt Luật tư vấn các quy định liên quan đến Hồ sơ thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông, thay đổi chủ sở hữu nộp tại phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh, thành phố theo Luật Doanh nghiệp 2014 bao gồm: 

 

Công ty tư vấn Việt Luật tư vấn các quy định liên quan đến Hồ sơ thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông, thay đổi chủ sở hữu nộp tại phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh, thành phố theo Luật Doanh nghiệp 2014 bao gồm: 

 

>>> Dịch vụ thay đổi tên công ty

 

thay-doi-co-dong-cong-ty-thay-doi-chu-so-huu

 – Tư vấn điều kiện trở thành thành viên/cổ đông công ty;- Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của thành viên công ty, cổ đông công ty;- Tư vấn điều kiện để thành viên tham gia vào ban lãnh đạo, người quản lý công ty; – Tư vấn trình tự, thủ tục bổ sung hoặc rút thành viên công ty; – Các nội dung khác có liên quan.  

>>> Thay đổi vốn điều lệ (tăng giảm vốn điều lệ doanh nghiệp)

 

Dịch vụ thay đổi thành viên, cổ đông doanh nghiệp

 

1. Hoàn thiện hồ sơ bổ sung/rút thành viên: 

 

  • Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập, thay đổi thành viên, thay đổi chủ sở hữu 

  • Quyết định hoặc nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty, hội đồng thành viên, chủ sở hữu   

  • Bản sao hợp lệ biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty, hội đồng thành viên, chủ sở hữu

  • Danh sách cổ đông sáng lập/thành viên.  

  • Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân cổ đông mới là cá nhân hoặc các văn bản xác định tư cách pháp nhân và quyết định uỷ quyền đại diện phần vốn góp và chứng thực cá nhân người đại diện phần vốn góp của cổ đông mới là pháp nhân.   

  • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp (biên bản thanh lý + hợp đồng chuyển nhượng vốn góp) 

  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.     

 

 2 .  Dịch vụ thay đổi bổ sung thành viên công ty tại Việt Luật như sau:

   

• Soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật, hướng dẫn khách hàng ký đóng dấu;    

• Xử lý hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm khi có yêu cầu;     

• Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội.  

 

Lưu ý: Khi lấy kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh mới doanh nghiệp nộp bản chính giấy phép đăng ký kinh doanh cũ.  

 

3 . Phí dịch vụ:  

 

–    Giấy phép:      

•   Phí nhà nước:     200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng)

•   Phí dịch vụ:         600.000 VNĐ (Sáu trăm ngàn đồng)          

–    Thời gian:  

•   Giấy phép:           07 ngày làm việc.   

 

Hỗ trợ doanh nghiệp sau khi thay đổi thành viên công ty như sau:   

 

• Cung cấp văn bản miễn phí qua Email theo yêu cầu của Quý khách hàng.

• Tư vấn miễn phí về tra cứu nhãn hiệu (nếu khách hàng có yêu cầu). 

• Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (nếu khách hàng có nhu cầu). 

• Tư vấn thiết kế website, thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu với chi phí hỗ trợ thấp nhất.