Thay đổi tên công ty

Thay đổi tên doanh nghiệp là việc thay đổi tên thương hiệu của doanh nghiệp vì thế khi bạn quyết định thay đổi thương hiệu cần phải cân nhắc kĩ lưỡng để có những quyết định chính xác, tránh những rủi ro pháp lý có thể gặp phải

>>> Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

 

Thay đổi tên doanh nghiệp là việc thay đổi tên thương hiệu của doanh nghiệp vì thế khi bạn quyết định thay đổi thương hiệu cần phải cân nhắc kĩ lưỡng để có những quyết định chính xác, tránh những rủi ro pháp lý có thể gặp phải

>>> Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

 

 

dich-vu-thay-doi-ten-cong-ty

 

Công ty tư vấn Việt Luật xin giới thiệu quy trình làm thủ tục thay đổi tên công ty như sau:

Lưu ý: – Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký;

            – Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân;

            – Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.  

Các nội dung thay đổi tên công ty (việc thay đổi tên công ty không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của công ty):  

• Thay đổi tên công ty bằng Tiếng Việt

• Thay đổi tên công ty bằng Tiếng Anh

• Thay đổi tên viết tắt của công ty

 

Dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp

 

Nếu công ty có thêm văn phòng đại diện và chi nhánh công ty trực thuộc thì phải làm thay đổi lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện; đồng thời làm thay đổi con dấu của chi nhánh và văn phòng đại diện

1 . Hồ sơ thay đổi tên công ty nộp tại phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội bao gồm:

• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tên dự kiến thay đổi và chữ ký của người đại diện theo pháp luật;

• Biên bản của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. 

• Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ). 

• Kèm theo hồ sơ gồm: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế.

2 . Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty như sau: 

• Soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật, hướng dẫn khách hàng ký đóng dấu;

• Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội. 

• Giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu; 

• Nộp hồ sơ khắc dấu và xin cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội.  

3 . Lệ phí dịch vụ thay đổi tên công ty tại Việt Luật:  

–  Giấy phép: 

•     Phí nhà nước: 200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng)

•     Phí dịch vụ:     600.000 VNĐ (Sáu trăm ngàn đồng) 

–  Con dấu:

•     Phí nhà nước : 500.000 VNĐ (năm trăm ngàn đồng) 

•     Phí dịch vụ:      200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng)  

–  Thời gian:

•     Giấy phép :            07 ngày làm việc

•     Dấu tròn:                05 ngày làm việc