Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty có 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam

Trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty hay nơi thực hiện dự án của công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì cần thực hiện những nội dung cụ thể như sau:

 

thay-doi-tru-so-cong-ty

Trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty hay nơi thực hiện dự án của công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì cần thực hiện những nội dung cụ thể như sau:

 

thay-doi-tru-so-cong-ty

 

Về thành phần hồ sơ để thực hiện những thủ tục trên các chuyên viên tư vấn Việt Luật sẽ hướng dẫn tới khách hàng cụ thể nhất để giảm thiểu được thời gian thực hiện nội dung thay đổi trên.

1. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thay đổi trụ sở công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam gồm: 

Việt Luật soạn thảo bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty gồm : 

+ Chủ sở hữu Công ty trong trường hợp loại hình công ty TNHH 1 thành viên 

+ Hội đồng thành viên công ty nước ngoài trong trường hợp đối với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên

+ Đại Hội đồng cổ đông (đối với loại hình Công ty Cổ phần)

+ Các Bên tham gia vào hợp đồng hợp tác kinh doanh (là dự án hoạt động dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh)

 

2. Bản sao biên bản họp về việc thay đổi trụ sở công ty hoặc nơi thực hiện dự án đầu tư gồm :

+ Biên bản họp hội đồng thành viên Công ty (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên)

+ Biên bản đại Hội đồng cổ đông (đối với Công ty Cổ phần)

+ Các Bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh (loại hình dự án hoạt động với hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh).

Lưu ý: Quyết định và Biên bản họp phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh về trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong Điều lệ Công ty

3.Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư. 

4. Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

5.Bản giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai (đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư – Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006)

6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án 

7.Báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2-Mục III của Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 04 năm 2008 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007. (chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp đã có chức năng thực hiện quyền nhập khẩu mà không thực hiện quyền phân phối hàng hóa)

 

Những lưu ý về việc thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đầu tư : 

– Trong trường hợp, Nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục đầu tư thì khi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT phải xuất trình Giấy CMND/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp và Văn bản ủy quyền

– Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật

– Nhằm phục vụ cho công tác quản lý địa bàn cũng như thuận tiện trong việc xem xét về tính hợp pháp của địa điểm, đề nghị Nhà đầu tư xuất trình hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án (Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm) kèm theo hồ sơ.

– Số lượng hồ sơ nộp:  03 bộ hồ sơ (đối với dự án thuộc loại đăng ký) ; 02 bộ hồ sơ (đối với dự án thuộc loại thẩm tra) trong đó có 1 bộ gốc được đóng thành từng quyển

Ngoài các thủ tục, biểu mẫu được Chúng tôi cung cấp miễn phí cho Doanh nghiệp, Công ty chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên, hỗ trợ nhà đầu tư tốt nhất.

Trong trường hợp quý khách hàng thực hiện và xử dụng dịch vụ làm thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Luật với thời gian 15 – 20 ngày làm việc ra có toàn bộ kết quả ,

Chi phí trọn gói về nội dung thay đổi trụ sở công ty : 500 USD ( Đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ )