Thành lập doanh nghiệp lĩnh vực phần mềm

Hiện nay ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam đang phát triển rất nhanh và do đó khách hàng có nhu cầu thành lập công ty lĩnh vực phần mềm ngày càng nhiều, nắm bắt được nhu cầu đó Việt Luật cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói giá rẻ tới khách hàng với nội dung cụ thể như sau:

 

Hiện nay ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam đang phát triển rất nhanh và do đó khách hàng có nhu cầu thành lập công ty lĩnh vực phần mềm ngày càng nhiều, nắm bắt được nhu cầu đó Việt Luật cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói giá rẻ tới khách hàng với nội dung cụ thể như sau:

 

thanh-lap-cong-ty-linh-vuc-phan-mem

 

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty phần mềm

 

1. Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến hoạt động thành lập công ty phần mềm như :

– Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

– Tư vấn cách đặt tên công ty

– Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh

– Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành doanh nghiệp

– Tư vấn pháp lý về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý

– Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên

– Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn

– Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Các mã ngành nghề phần mềm quý khách hàng có thể đăng ký bao gồm:

– Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính

– Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

– Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

– Hoạt động dịch vụ thông tin

– Dịch vụ thông tin khác.

 2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập công ty phần mềm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

– Việt Luật đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Việt Luật sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục thành lập công ty phần mềm cho khách hàng, cụ thể:

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký Thành lập công ty  phần mềm cho khách hàng

– Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ đăng ký Thành lập công ty phần mềm cho khách hàng

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng

– Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng

– Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp

– Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.

Thời gian và lệ phí thực hiện dịch vụ tại Việt Luật 

Chi phí : 1.500.000 ( Đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ )

Thời gian làm việc : 12 Ngày 

– 7 Ngày có giấy phép đăng ký kinh doanh 

– 5 ngày có dấu công ty + Đăng ký mẫu dấu