Thành lập doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành

Để tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành cần những thủ tục cụ thể như thế nào ? Nội dung rao sao ? Về hình thức kinh doanh lữ hành nội địa và kinh doanh lữ hành quốc tế cần điều kiện và thủ tục như thế nào ? Tất cả vấn đề dó được chuyên viên Việt Luật tư vấn cụ thể như sau :

thanh-lap-cong-ty-kinh-doanh-lu-hanh

Để tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành cần những thủ tục cụ thể như thế nào ? Nội dung rao sao ? Về hình thức kinh doanh lữ hành nội địa và kinh doanh lữ hành quốc tế cần điều kiện và thủ tục như thế nào ? Tất cả vấn đề dó được chuyên viên Việt Luật tư vấn cụ thể như sau :

thanh-lap-cong-ty-kinh-doanh-lu-hanh

Căn cứ pháp lý thành lập doanh nghiệp:

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

– Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ-CP;

– Căn cứ nghị định 05/2013/NĐ-CP;

– Căn cứ thông tư số 01/2013/NĐ-CP

– Căn cứ Luật du lịch 2005;

– Căn cứ Nghị định 92/2007/NĐ-CP

I. Quy trình để doanh nghiệp có quyền kinh doanh du lịch – Lữ hành:

1/ Hồ sơ xin giấy phép thành lập công ty kinh doanh lữ hành tại SKHDT :

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

– Điều lệ công ty

– Danh sách cổ đông/ danh sách thành viên

– Giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông và thành viên.

– Giấy tờ chứng minh vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh có yêu cầu.

– Chứng chỉ hành nghề đối với những ngành nghề kinh doanh có yêu cầu.

– Giấy uỷ quyền cho người đi làm thủ tục.

 

2. Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế – lữ hành nội địa:

Sau khi đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp tiến hành lập hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành tại Sở văn hoá và Du lịch và Tổng cục du lịch như sau:

a/ Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa:

– Đơn đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

– Phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

– Giấy xác nhận hoạt động lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

– Bản sao có chứng thực thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa của 3 hướng dẫn viên du lịch.

– Giấy tờ khác về chứng thực cá nhân người điều hành du lịch.

Số lượng hồ sơ: 2 bộ chính

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

 

b/ Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

– Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao y

– Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế

– Bản xác nhận số năm kinh nghiệm của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế (4 năm)

– 3 bản sao thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;

– Bản xác nhận số tiền ký quỹ tại ngân hàng (250 triệu đồng)

– Hợp đồng thuê trụ sở, văn phòng, địa điểm kinh doanh hợp pháp.

– Và các giấy tờ, tài liệu khác cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu kèm theo.

Số lượng hồ sơ: 3 bộ chính.

Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc.

 

II. Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh lữ hành Việt Luật :

1/ Tư vấn về điều kiện trước và sau khi được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành.

2/ Tư vấn việc lập hồ sơ thành lập công ty du lịch, lập hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa.

3/ Tư vấn và đại diện nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4/ Tư vấn những công việc cần làm sau khi được cấp giấy phép – đi vào hoạt động.

 

III. Chi phí và thời gian thành lập doanh nghiệp lữ hành 

Chi phí : 1.500.000 VNĐ ( Đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ )

Lưu ý : Với mức chi phí trên chỉ áp dụng doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa.

Hình thức kinh doanh lữ hành quốc tế liên hệ với Việt Luật có biết thông tin cụ thể nhất .