Thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm

Để thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm cần có những điều kiện như thế nào ? Thủ tục pháp lý về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm ra sao ? Việt Luật hướng dẫn nội dung cụ thể như sau:

thanh-lap-doanh-nghiep-gioi-thieu-viec-lam

Để thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm cần có những điều kiện như thế nào ? Thủ tục pháp lý về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm ra sao ? Việt Luật hướng dẫn nội dung cụ thể như sau:

thanh-lap-doanh-nghiep-gioi-thieu-viec-lam

I. Quy định về việc thành lập dịch vụ giới thiệu việc làm:

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. Theo đó, để được phép thành lập, các trung tâm giới thiệu việc làm phải đáp ứng đủ các điều kiện như: có ít nhất 5 cán bộ trình độ từ cao đẳng trở lên, đội ngũ cán bộ có lý lịch rõ ràng, không có tiền án. Ngoài ra, việc thành lập trung tâm phải phù hợp với quy hoạch của địa phương đã được phê duyệt…

Cũng theo nghị định trên, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm phải có giấy phép do Sở Lao động – Thương binh – Xã hội cấp, có ít nhất 300 triệu đồng ký quỹ tại ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản nếu phải đền bù.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, nếu thực hiện đúng các yêu cầu trên thì sẽ có không ít công ty, trung tâm giới thiệu việc làm đang tồn tại sẽ bị giải thể.

II. Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh giới thiệu việc làm tại Việt Luật 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu

2. Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập

3. Dự thảo điều lệ

4. Danh sách ngành nghề kinh doanh về giới thiệu việc làm

5. Quyết định bổ nhiệm người điều hành công ty giới thiệu việc làm

6. Chứng thực cá nhân của các thành viên/cổ đông sáng lập

7. Những ngành nghề liên quan đến giới thiệu việc làm trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân bao gồm:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Cung ứng lao động tạm thời

Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

8. Điều kiện đối với dịch vụ giới thiệu việc làm như sau:

Điều kiện về vốn kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm: 300 triệu vốn pháp định.

Điều kiện về nhân sự kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm: 5 cán bộ có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ

Điều kiện về cơ sở vật chất kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm: hợp đồng thuê trụ sở 36 tháng trở lên, có diện tích sử dụng ổn định, cơ sở vật chất đầy đủ cho việc kinh doanh dịch vụ.

Thời gian cấp phép: 15 ngày làm việc

Thời hạn giấy phép: 36 tháng cấp lại 1 lần

III. Về lệ phí xin cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp lĩnh vực giới thiệu việc làm 

Lệ phí trọn gói : 1.500.000 VNĐ ( Đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ )

IV. Hỗ trợ khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ tại Việt Luật 

– Tư  vấn thủ tục pháp lý trong suốt quá trình kinh doanh của công ty

– Tư vấn thủ tục pháp lý về thuế doanh nghiệp

– Cung cấp văn bản cần thiết doanh nghiệp qua mail, yahoo,facebook, skype..