Thành lập công ty phần mềm tại Hà Nội

Việt Luật cung cấp dịch vụ thành lập công ty kinh doanh phần mềm tại Hà Nội với thời gian nhanh nhất và chi phí ưu đãi nhất . Nội dung cụ thể thủ tục thành lập công ty kinh doanh phần mềm như sau : 
Việt Luật cung cấp dịch vụ thành lập công ty kinh doanh phần mềm tại Hà Nội với thời gian nhanh nhất và chi phí ưu đãi nhất . Nội dung cụ thể thủ tục thành lập công ty kinh doanh phần mềm như sau : thanh-lap-cong-ty-thiet-ke-phan-mem Dịch vụ thành lập công ty lĩnh vực phần mềmI. Tư vấn thủ tục thành lập công ty phần mềm :1. Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến hoạt động thành lập công ty phần mềm như:

 • Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
 • Tư vấn cách đặt tên Công ty
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh
 • Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp lý về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên
 • Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn
 • Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các Việt Luật sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập công ty phần mềm, Việt Luật sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Việt Luật sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục thành lập công ty Phần mềm cho khách hàng, cụ thể:

 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký thành lập công ty  phần mềm cho khách hàng
 • Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ đăng ký Thành lập công ty phần mềm cho khách hàng
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng
 • Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng
 • Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp
 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp

4 . Hồ sơ thành lập công ty gồm :

 • Cung cấp thông tin (tên công ty, địa chỉ công ty, ý tưởng ngành nghề…) các thông tin Việt Luật sẽ tư vấn cùng khách hàng.

Chỉ cần chứng CMND hoặc hộ chiếu của thành viên góp vốnho-so-thanh-lap-doanh-nghiep-tron-goi( Hồ sơ thành lập công ty phần mềm )II . Những ngành nghề kinh doanh lĩnh vực phần mềm 

 • Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Hoạt động dịch vụ thông tin
 • Dịch vụ thông tin khác.
 • Thiết kế website, thiết kế logo
 • Tư vấn mua tên miền và hotting chuyên nghiệp, thân thiện

III . Thời gian và lệ phí thành lập công tyLệ phí : 1.500.000 VNĐ ( Đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ )Thời gian : 8 – 10 ngày