Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Các công ty nước ngoài có thể thành lập chi nhánh tại Việt Nam để tiến hành hoạt động kinh doanh nếu ngành nghề kinh doanh của chi nhánh không thuộc ngành nghề bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vậy khi thành lập chi nhánh công ty nước ngoài, các nhà đầu tư cần nắm rõ những thủ tục gì? Chi phí và thời gian xin cấp giấy phép thành lập chi nhánh? Tư vấn Việt Luật với sự uy tín và chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ giúp các nhà đầu tư những thủ tục pháp lý cần thiết về vấn đề này theo thời gian và chi phí hợp lý nhất.

thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Khi sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Luật, Quý khách hàng sẽ nhận được những lợi ích:

– Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan tới công việc thành lập chi nhánh tại Việt Nam cho công ty nước ngoài;

– Tư vấn miễn phí điều kiện để công ty nước ngoài có thể thành lập được chi nhánh tại Việt Nam;

– Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý về thuế, hoạt động của chi nhánh công ty tại Việt Nam sau khi thành lập.

Sau đây là nội dung tư vấn của Việt Luật về thủ tục thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài.

Căn cứ pháp lý:

– Luật thương mại 2005;

– Nghị định 07/2016/ND-CP quy định chi tiết Luật Thương Mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

1. Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

 • Các nhà đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép thành lập chi nhánh công ty khi đáp ứng các điều kiện sau:

–  Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng kí kinh doanh theo quy định pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ công nhận

– Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng kí hoạt động

–  Trong trường hợp giấy đăng kí kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất 01 năm kể từ ngày nộp hồ sơ

–  Nội dung hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường tại Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài

– Trường hợp nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành

–  Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh của thương nhân nước ngoài phải phù hợp với pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều kiện của người đứng đầu chi nhánh:

–  Người đứng đầu Chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về hoạt động của mình và của Chi nhánh trong phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.

– Người đứng đầu Chi nhánh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.

– Người đứng đầu Chi nhánh phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Chi nhánh theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Việc ủy quyền này phải được sự đồng ý của thương nhân nước ngoài. Người đứng đầu Chi nhánh vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

– Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại điểm 3 nêu trên người đứng đầu Chi nhánh chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền có quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Chi nhánh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đứng đầu Chi nhánh trở lại làm việc tại Chi nhánh hoặc cho đến khi thương nhân nước ngoài bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Chi nhánh.

– Trường hợp người đứng đầu Chi nhánh không hiện diện tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu  Chi nhánh hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì thương nhân nước ngoài phải bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Chi nhánh.

–  Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ: Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác; người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài; người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.
Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

–  Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh theo mẫu của Bộ công thương do đại điện thương nhân nước ngoài ký

–  Bản sao đăng kí kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài

–  Văn bản của thương nhân nước ngoài về việc cử hoặc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

– Bản sao điều lệ hoạt động của chi nhánh

– Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất

– Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh

– Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh bao gồm:

– Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh

– Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh theo quy định tại Điều 28 Nghị định 07/2016/ND-CP và quy định pháp luật có liên quan.

3. Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

• Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

• Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

• Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

• Trường hợp việc thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấpGiấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Chi nhánh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

• Thời gian được cấp giấy phép thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài là 30 – 15 ngày làm việc.

 Dịch vụ của Việt Luật khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài  tại Việt Nam Việt Luật soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài cho khách hàng.

 Việt Luật đại diện cho khách hàng lên Sở kế hoạch và đầu tư nộp hồ sơ đăng kí thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài

 Đại diện nhận kết quả là giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam  tại sở Kế hoạch và đầu tư cho khách hàng

 Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế hoạch và đầu tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng

 Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho chi nhánh của công ty nước ngoài

 Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Nếu quý khách còn vướng mắc về hồ sơ hay chi phí sử dụng dịch vụ tại Việt Luật, hãy vui lòng liên hệ tới hotline 0243 997 428 hoặc Email congtyvietluathanoi@gmail.com để được tư vấn miễn phí tất cả các vấn đề liên quan!