Tham khảo tên doanh nghiệp trước khi đăng ký

Hướng dẫn cách đặt tên cho Chi nhánh – Văn phòng đại diện – Địa điểm kinh doanh

 

dat-ten-chi-nhanh-van-phong-dai-dien

 

Hướng dẫn cách đặt tên cho Chi nhánh – Văn phòng đại diện – Địa điểm kinh doanh

 

dat-ten-chi-nhanh-van-phong-dai-dien

 

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.

Ví dụ:

– Chi nhánh Công ty TNHH Thủy Anh;

– Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Thủy Anh;

– Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Thủy Anh;

– Văn phòng đại diện Công ty TNHH Thủy Anh;

– Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Thủy Anh;

– Địa điểm kinh doanh – Công ty cổ phần Thủy Anh;

 

(Tham khảo Điều 41 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

Điều 41. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.

3. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.