Tag Archives: Tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Các công ty nước ngoài có thể thành lập chi nhánh tại Việt Nam để tiến hành hoạt động kinh doanh nếu ngành nghề kinh doanh của chi nhánh không thuộc ngành nghề bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vậy khi thành lập chi nhánh công ty nước ngoài, […]