Tag Archives: thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty có vốn nước ngoài

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các công ty hoạt động tại Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện về ngành, nghề kinh doanh. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư khi đến thị trường Việt Nam đều gặp vấn đề vướng mắc về thủ […]