Quyết toán thuế TNDN 2017 và những điểm cần lưu ý.

Để tiện cho quý khách hàng, thành viên mới thành lập doanh nghiệp, đã hoạt động và các bạn kế toán viên có thể cập nhật được tin tức về cách quyết toán thuế TNDN 2017, những điểm cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế . Dịch vụ  Kế toán thuế Việt Luật xin chia sẻ tới các bạn những điểm lưu ý về Thuế TNDN và nội dung cơ bản cụ thể như sau:

 

 

Để tiện cho quý khách hàng, thành viên mới thành lập doanh nghiệp, đã hoạt động và các bạn kế toán viên có thể cập nhật được tin tức về cách quyết toán thuế TNDN 2017, những điểm cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế . Dịch vụ  Kế toán thuế Việt Luật xin chia sẻ tới các bạn những điểm lưu ý về Thuế TNDN và nội dung cơ bản cụ thể như sau:

 

 

cach-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Chuyên viên tư vấn kế toán trực tuyến : 0983.908.709

<> Hồ sơ kê khai thuế 

Căn cứ pháp lý :

 • Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Công văn 2512/TCT-CS ngày 24/6/2015 của Tổng cục Thuế

Việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2017 cần chú ý đến những vấn đề cơ bản như sau: 

Thời điểm ghi nhận doanh thu của dịch vụ theo thuế dã giống với ghi nhận doanh thu dịch vụ theo kế toán

 • Theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 96 về thời điểm xác định doanh thu để tính thuế TNDN tại Điều 3 (sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

 

Chi phí lãi vay của ngân hàng để đầu tư vào đơn vị khác khi doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ thì vẫn được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

 • Theo như Điểm 2.18 Điều 4 của Thông tư 96 : Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

 

Về chi khấu hao tài sản cố định

 • Tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 

Thuê tài sản của cá nhân

 • Nếu thuê tài sản (thuê nhà hay thuê xe..) của cá nhân thì không cần phải có hóa đơn tài chính nữa mà chỉ cần có những chứng từ sau:
 • Hợp đồng thuê nhà.
 • Chứng từ thanh toán tiền.
 • Chứng từ khấu trừ thuế là căn cứ để Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Chi phí trang phục

 •  Theo Thông tư 96, nếu chi phí trang phục bằng hiện vật có hóa đơn chứng từ mà hợp lý thì bao nhiêu cũng được tính vào chi phí được trừ. Chỉ hạn chế chi tiền trang phục bằng tiền mặt thì giới hạn không quà 5 triệu/người/năm.

 

Chi phí đi công tác mà trả bằng thẻ ngân hàng mang tên cá nhân của những loại chi phí có hóa đơn tài chính từ 20 triệu trở lên

 • Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

 

Phụ cấp tiền ăn đi công tác

 • Bỏ mức khống chế đối với khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu có hóa đơn, chứng từ theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp có khoán phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán
 • Trước đây là không quá 2 * 150.000 = 300.000 (đối với trong nước).Còn bây giờ là không giới hạn miễn sao phù hợp với Quy chế nội bộ của Công ty.

 

Chi phí tiền điện, tiền nước

Nếu thuê nhà mà có hợp đồng thuê nhà nhưng hóa đơn tiền điện không đứng tên công ty được thì cũng không phải mẫu số 02/TNDN mà chỉ cần có các chứng từ sau:

 • Hợp đồng thuê nhà có nói rõ tiền điện là công ty chịu.
 • Phiếu chi.
 • Hóa đơn tiền điện cộng với biên nhận tính ra số điện tiêu thụ.

 

Một số khoản chi không phù hợp với doanh thu vẫn được thuế chấp thuận là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN

 • Chi bảo hiểm tai nạn,
 • Bảo hiểm sức khỏe, 
 •  Bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động thì vẫn được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN.

 

Về thu nhập khác

 • Do giấy phép kinh doanh không còn ghi ngành nghề nữa, do đó là những khoản thu nhập mà Cty cung cấp và bán hàng hóa dịch vụ sẽ được hạch toán vào 5118 của doanh nghiệp trước đây là hạch toán vào 711.

 

Phần tiền bổ sung của thành viên góp vốn mới vào công ty được xử lý như thế nào?

 • Trường hợp doanh nghiệp thực hiện tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới theo quy định của pháp luật mà số tiền thành viên góp vốn mới bỏ ra cao hơn giá trị phần vốn góp của thành viên đó trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp thì xử lý như sau:
 • Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được xác định là thuộc sở hữu của doanh nghiệp, bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhận vốn góp. Tức là lúc này hạch toán vào tài khoản loại 4.
 • Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được chia cho các thành viên góp vốn cũ thì khoản chênh lệch này là thu nhập của các thành viên góp vốn cũ.

 

Bãi bỏ chi phí khống chế (Chi phí quảng cáo, tiếp thị)

 • Bãi bỏ về khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị tức là không bị khống chế 15% trên tổng chi phí được trừ nữa.