Quy định về việc thực hiện khoản phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần chú ý tới các khoản phí nào phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục? Để giải đáp những nội dung đó bạn có thể tham khảo cụ thể như sau:

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển quyền sử dụng đất

Có hai phương pháp để tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, mua bán nhà đất. Theo đó:

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần chú ý tới các khoản phí nào phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục? Để giải đáp những nội dung đó bạn có thể tham khảo cụ thể như sau:

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển quyền sử dụng đất

Có hai phương pháp để tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, mua bán nhà đất. Theo đó:

– Phương pháp thứ nhất: Thuế suất là 25% trên thu nhập tách thửa (giá chuyển nhượng – giá vốn) khi người nộp thuế kê khai được những hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh được giá mua và các chi phí cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; chi phí cải tạo đất, nhà; chi phí xây dựng;…

– Phương pháp thứ hai: Trường hợp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh được giá mua và các chi phí liên quan thì áp dụng thuế suất 2% theo giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hợp đồng tách thửa. Trong trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng hoặc ghi giá chuyển nhượng thấp hơn bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định thì giá tính thuế lấy theo bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định.

Theo khoản 1 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân thì việc chuyển nhượng giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau là thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, hồ sơ cần có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người tiến hành tách thửa và người nhận chuyển nhượng như: Giấy khai sinh…

Lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sử dụng đất

Cũng như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ là nghĩa vụ bắt buộc đối với thủ tục tách thửa đất. Mức phí trước bạ được tính bằng 0,5% giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng tách thửa.

Sau khi đóng các loại phí trên vào Ngân sách Nhà nước, người nhận chuyển nhượng dùng phiếu thu phí để hoàn thiện hồ sơ sang tên sổ đỏ, nộp tại Văn phòng Đăng ký đất đai.

Các khoản lệ phí khi thực hiện thủ tục sang tên quyền sử dụng đất

– Lệ phí địa chính: 15.000 đồng/trường hợp;

– Lệ phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá trị (sang tên) chuyển nhượng (Tối thiểu 100.000 đồng đến tối đa không quá 5.000.000 đồng/trường hợp);