Quy định thực hiện định giá vốn góp trong công ty hiện nay

Quy định thực hiện đánh giá tài sản góp vốn vào trong công ty như thế nào hiện nay trong mỗi doanh nghiệp?

quy-dinh-ve-dinh-gia-tai-san-von-gop-cong-ty

Tư vấn định giá vốn góp công ty

Quy định thực hiện đánh giá tài sản góp vốn vào trong công ty như thế nào hiện nay trong mỗi doanh nghiệp?

quy-dinh-ve-dinh-gia-tai-san-von-gop-cong-ty

Tư vấn định giá vốn góp công ty

Để giải đáp cho câu hỏi này chúng tôi có những nội dung tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý liên quan đến hoạt động định giá trong doanh nghiệp:

– Luật doanh nghiệp 2014

2. Định giá tài sản là tài sản góp vốn trong công ty cổ phần

Điều 37 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về định giá tài sản góp vốn như sau:

“1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá.

Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận. Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.”

Lưu ý: Với mỗi doanh nghiệp trong thời gian hoạt động đăng ký kinh doanh sẽ gặp rất nhiều những tình huống phát sinh và yêu cầu những giải đáp và phương thức thực hiện đúng đắn nhất, do vậy khi gặp phải vấn đề cần hỗ trợ nếu bạn chưa hiểu và năm rõ hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn kịp thời.