Quy định như thế nào về các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Vẫn những thắc mắc về trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vậy những quy định cụ thể đó như thế nào ? Tất cả được giải quyết cụ thể như sau:

Theo luật đất đai năm 2013 thì có 7 trường hợp người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung này được hướng dẫn chi tiết tại nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp nào

Vẫn những thắc mắc về trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vậy những quy định cụ thể đó như thế nào ? Tất cả được giải quyết cụ thể như sau:

Theo luật đất đai năm 2013 thì có 7 trường hợp người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung này được hướng dẫn chi tiết tại nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp nào

Những trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất

1- Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

2- Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

3- Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

4- Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.

5- Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

6- Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7- Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không đủ điều kiện

Đây chính là các trường hợp diện tích lô đất không đủ 30m2 hoặc một chiều nhỏ hơn 3m hoặc không chấp hành đúng các quy định khác của pháp luật mà điều đó khiến lô đất thuộc trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.