Nhập khẩu đất sét được miễn thủ tục kiểm dịch

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính để chỉ đạo Tổng cục Hải quan về việc miễn kiểm dịch thực vật đối với các doanh nghiệp nhập khẩu đất sét.

 

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu đất sét, khoáng sét để sử dụng trong các ngành công nghiệp và xử lý môi trường, Bộ NN&PTNT đồng ý miễn thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với cao lanh, đất sét, khoáng sét.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính để chỉ đạo Tổng cục Hải quan về việc miễn kiểm dịch thực vật đối với các doanh nghiệp nhập khẩu đất sét.

 

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu đất sét, khoáng sét để sử dụng trong các ngành công nghiệp và xử lý môi trường, Bộ NN&PTNT đồng ý miễn thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với cao lanh, đất sét, khoáng sét.

 

Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, đất sét (clay) thuộc nhóm khoáng vật phyllosilicat nhôm ngậm nước hoàn toàn, khác với đất (soil) để trồng trọt. Nhiều loại đất sét, khoáng sét đã qua quá trình sấy khô hoặc nung ở nhiệt độ cao và mục đích là sử dụng trong sản xuất công nghiệp, xử lý môi trường.

 

Dựa trên kết quả phân tích nguy cơ dịch hại và kiểm tra thực tế, đất sét và khoáng sét không có nguy cơ mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật.

 

Trước đó, Tổng cục Hải quan cho biết đã nhận được báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng thông tin về vướng mắc trong thủ tục nhập khẩu và kiểm dịch đối với các loại đất nhập khẩu. Đây là các loại đất đã nung, xử lý nhiệt thuộc nhóm 25.07 và 25.08. 

 

 

Theo Tổng cục Hải quan, trong Luật Thương mại và Nghị định 187/2013-NĐ/CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài không quy định về quản lý nhập khẩu đối với đất. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị phía Bộ NN&PTNT tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp nhập khẩu.