Nghành nghề yêu cầu cấp phép của bộ thông tin truyền thông Việt Nam

Việt Luật cung cấp danh sách các nghành nghề khi làm thủ tục thực hiện xin cấp đăng ký kinh doanh và hoạt động cần được cấp phép của bộ thông tin và truyền thông.

Việt Luật cung cấp danh sách các nghành nghề khi làm thủ tục thực hiện xin cấp đăng ký kinh doanh và hoạt động cần được cấp phép của bộ thông tin và truyền thông. Kèm theo danh sách các nghành nghề là các căn cứ và điều kiện quy định trong từng điều khoản của văn bản pháp luật liên quan. Nội dung về các nghành nghề kinh đăng ký thuộc quản lý cấp phép bộ thông tin truyền thông như sau:

TT

Tên ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Hình thức điều kiện kinh doanh

Quy định pháp lý hiện hành

Cơ quan thực hiện

VIII

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Kinh doanh hoạt động bưu chính

– Giấy phép bưu chính;

– Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

– Luật Bưu chính;

– Nghị định số 47/2011/NĐ-CP

Vụ Bưu chính

2

Kinh doanh nhập khẩu tem bưu chính

Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

– Luật Bưu chính;

-Nghị định số 47/2011/NĐ-CP

Vụ Bưu chính

3

Thiết lập mạng viễn thông công cộng

– Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng;

– Vốn pháp định

– Luật Viễn thông;

– Nghị định số 25/2011/NĐ-CP 

Cục Viễn thông

4

Cung cấp dịch vụ viễn thông

Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

– Luật Viễn thông;

– Nghị định số 25/2011/NĐ-CP 

Cục Viễn thông

5

Thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

– Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng;

– Vốn pháp định

– Luật Viễn thông;

– Nghị định số 25/2011/NĐ-CP

Cục Viễn thông

6

Thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

– Luật Viễn thông;

– Nghị định số 25/2011/NĐ-CP

Cục Viễn thông

7

Lắp đặt cáp viễn thông trên biển

Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển

– Luật Viễn thông;

– Nghị định số 25/2011/NĐ-CP

Cục Viễn thông

8

Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông

Chứng nhận hợp quy hoặc Công bố hợp quy

– Nghị định số 25/2011/NĐ-CP;

-Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT

 

9

Nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện

Giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện

Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT

Cục Quản lý chất lượng thông tin và truyền thông

10

Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

– Nghị định số 26/2007/NĐ-CP;

-Nghị định số 106/2011/NĐ-CP;

– Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11;

– Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT;

– Thông tư số 08/2011/TT-BTTTT

Cục Tin học hóa

11

Mạng xã hội

Văn bản xác nhận đăng ký dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

– Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

-Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT;

– Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT

Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

12

Mua tin kinh tế

Giấy phép mua tin kinh tế

– Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

– Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 26/3/1993

Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

13

Trò chơi điện tử trên mạng

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

– Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

– Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA

Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

14

Dịch vụ truyền hình trả tiền (Pay TV) 

– Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền;

– Văn bản chứng minh nguồn tài chính hợp pháp đáp ứng yêu cầu triển khai cung cấp dịch vụ theo dự toán

– Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg;

– Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT

Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

15

Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 Giấy phép Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

   

16

Hoạt động xuất bản

Giấy phép thành lập nhà xuất bản

– Luật Xuất bản số 30/2004/QH11;

– Luật Xuất bản số 12/2008/QH12;

– Nghị định số 111/2005/NĐ-CP;

– Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT

Cục Xuất bản

17

Hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả

Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

– Luật Xuất bản số 30/2004/QH11;

– Luật Xuất bản số 12/2008/QH12;

-Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT;

Cục Xuất bản

18

Hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

– Luật Xuất Bản số 30/2004/QH11;

– Luật Xuất bản số 12/2008/QH12;

– Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT;

Cục Xuất bản

19

Phát hành xuất bản phẩm

Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, cá nhân nước ngoài

– Luật Xuất Bản số 30/2004/QH11;

– Luật Xuất bản số 12/2008/QH12;

– Nghị định số 110/2010/NĐ-CP;

– Nghị định số11/2009/NĐ-CP;

– Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT

Cục Xuất bản

20

Nhập khẩu máy photocopy màu

Giấy phép nhập khẩu máy photocopy màu

– Luật Xuất Bản số 30/2004/QH11;

– Luật xuất bản số 12/2008/QH12;

– Thông  tư số 04/2008/TT-BTTTT

Cục Xuất bản

21

Dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số

– Nghị định số 26/2007/NĐ-CP;

– Nghị định số 106/2011/NĐ-CP

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

22

Dịch vụ internet

Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụ Internet.

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP

Bộ Thông tin và Truyền thông

23

Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin internet trên mạng viễn thông di động

– Là tổ chức, doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký doanh nghiệp ngành nghề cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng;

– Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;

– Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Chương 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP

Bộ Thông tin và Truyền thông

24

Đại lý internet

– Đăng ký kinh doanh đại lý Internet;

– Ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet;

– Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

– Chương 2 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

– Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

25

Phát hành báo chí

Giấy phép hoạt động báo chí

– Luật Báo chí;

– Nghị định số 51/2002/NĐ/CP;

– Thông tư 48/2006/TT-BVHTT

– Cục báo chí

– Sở Thông tin truyền thông

26

Nhập khẩu báo chí    

Giấy phép nhập khẩu báo chí

– Luật Báo chí;

– Nghị định số 51/2002/NĐ/CP;

– Thông tư 48/2006/TT-BVHTT

Cục Báo chí – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nội dung khi thực hiện thủ tục xin cấp phép đòi hỏi sự am hiểu về các quy trình thực hiện do vậy nếu quý doanh nghiệp, khách hàng khi thực hiện các thủ tục này hãy liên hệ trực tiếp với đơn vị tư vấn để rút ngắn quy trình thực hiện và  tiết kiệm chi phí không cần thiết do chưa hiểu nội dung thực hiện.Hotline tư vấn Việt Luật hỗ trợ khách hàng 24/7: 043 997 4288/ 0965 999 345