Nghành nghề kinh doanh có điều thuộc bộ lao động thương binh xã hội cấp phép

Có một số nghành nghề khi bạn có dự định đăng ký và đi vào hoạt động kinh doanh cần xin cấp phép của bộ lao động thương binh và xã hội sẽ bào gồm những nghành nghề cụ thể mà chúng tôi sẽ hướng dẫn dưới đây. Việc tư vấn và giải thích rõ hơn về điều kiện đăng ký nghành nghề này sẽ giúp quý khách hàng và doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và thời gian thực hiện do chưa am hiểu các thủ tục pháp lý.

Có một số nghành nghề khi bạn có dự định đăng ký và đi vào hoạt động kinh doanh cần xin cấp phép của bộ lao động thương binh và xã hội sẽ bào gồm những nghành nghề cụ thể mà chúng tôi sẽ hướng dẫn dưới đây. Việc tư vấn và giải thích rõ hơn về điều kiện đăng ký nghành nghề này sẽ giúp quý khách hàng và doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và thời gian thực hiện do chưa am hiểu các thủ tục pháp lý.  Bảng hệ thống nghành nghề có điều kiện như sau:

TT

Tên ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Hình thức điều kiện kinh doanh

Quy định pháp lý hiện hành

Cơ quan thực hiện

V

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

– Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

– Vốn pháp định

– Điều 8 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Nghị định số 126/2007/NĐ-CP

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

2

Dịch vụ đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với trung tâm dạy nghề

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

– Điều 41 Luật Dạy nghề năm 2006;
– Điều 7 Nghị định số 70/2009/NĐ-CP;
– Nghị định số 139/2006/NĐ-CP;
– Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

3

Dịch vụ đào tạo nghề trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề, sơ cấp nghề đối với trường trung cấp nghề

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

– Điều 41 Luật Dạy nghề năm 2006;
– Điều 7 Nghị định số 70/2009/NĐ-CP;
– Nghị định số 139/2006/NĐ-CP;
– Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

4

Dịch vụ đào tạo nghề trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề đối với trường cao đẳng

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

– Điều 41 Luật Dạy nghề năm 2006;
– Điều 7 Nghị định số 70/2009/NĐ-CP;
– Nghị định số 139/2006/NĐ-CP;
– Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH

Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

5

Dịch vụ đào tạo nghề dưới 03 tháng đối với doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo chỉ tổ chức đào tạo nghề dưới 03 tháng

Được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra về các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy nghề (cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình giáo trình, giáo viên) và cho phép tổ chức đào tạo

Điều 33 Luật Dạy nghề năm 2006

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

6

Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

– Bộ Luật lao động năm 2012;

– Nghị định số 45/2013/NĐ-CP

Cục An toàn lao động – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

7

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

– Nghị định số 45/2013/NĐ-CP;
– Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH

Cục An toàn lao động – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

8

Dịch vụ việc làm

Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

– Bộ Luật lao động năm 2012;
– Chương III, Nghị định số 19/2005/NĐ-CP;
– Mục II, Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH;
– Mục 5, 6, 7 Điều 1 Nghị định 71/2008/NĐ-CP;
– Khoản 1, khoản 2 mục I Thông tư 27/2008/TT-LĐTBXH

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

9

Cai nghiện ma tuý tự nguyện

Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện

– Nghị định số 147/2003/NĐ-CP;
– Nghị định số 94/2011/NĐ-CP;
– Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

10

Dịch vụ chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hoá nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Quyết định chỉ định

– Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;
– Nghị định số 132/2008/NĐ-CP;
– Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH

Cục An toàn lao động – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

11

Cho thuê lại lao động

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Trên đây Việt Luật đưa ra bảng danh sách các nghành nghề có điều kiện thuộc bộ lao động thương xã hội, trong trường hợp có những thay đổi về quy định quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Việt Luật để được hỗ trợ tốt nhất.