Nghành nghề kinh doanh cần xin phép của bộ tư pháp

Những nghành nghề kinh doanh tại Việt Nam yêu cầu có sự chấp thuận và cấp phép của bộ tư pháp bao gồm những nghành nghề đăng ký như hành nghề luật sư, hành nghề công chứng, giám định tư pháp, bán đầu giá tài sản, trong quá trình cá nhân, tổ chức, có nhu cầu đăng ký các nghành nghề này cần lưu ý về điều kiện cận đáp ứng như sau: 


Những nghành nghề kinh doanh tại Việt Nam yêu cầu có sự chấp thuận và cấp phép của bộ tư pháp bao gồm những nghành nghề đăng ký như hành nghề luật sư, hành nghề công chứng, giám định tư pháp, bán đầu giá tài sản, trong quá trình cá nhân, tổ chức, có nhu cầu đăng ký các nghành nghề này cần lưu ý về điều kiện cận đáp ứng như sau: 

TT

Tên ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Hình thức điều kiện kinh doanh

Quy định pháp lý hiện hành

Cơ quan thực hiện

 

BỘ TƯ PHÁP

1

Hành nghề luật sư

Hình thức: Văn phòng luật sư, Công ty luật. Điều kiện kinh doanh:

 –   Chứng chỉ hành nghề luật sư;

 –    Giấy đăng ký hoạt động (đối với tổ chức hành nghề luật sư) hoặc Giấy đăng ký hành nghề luật sư (đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân)

 –   Luật Luật sư số 65/2006/QH11;

 –   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13;

 –   Nghị định số 123/2013/NĐ-CP;

 –   Thông tư số 17/2011/TT-BTP

 –   Bộ Tư pháp;

 –   Sở Tư pháp

2

Hành nghề công chứng

Hình thức: Phòng công chứng, Văn phòng công chứng;

Điều kiện kinh doanh:

 –   Thẻ công chứng viên;

 –   Giấy phép thành lập văn phòng công chứng;

 –   Quyết định thành lập phòng công chứng

 –   Luật Công chứng 2006;

 –   Nghị định số 04/2013/NĐ-CP

 –   Bộ Tư pháp;

 –      Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

Giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả

Điều kiện kinh doanh:

 –   Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp;

 –   Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp;

 –   Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

 –   Luật Giám định tư pháp năm 2012;

 –   Nghị định số 85/2013/NĐ-CP

 –         Bộ, cơ quan ngang Bộ;

 –            Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

–      Sở Tư pháp

4

Bán đấu giá tài sản

Hình thức: Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản; Điều kiện kinh doanh:

 – Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

 – Nghị định số 17/2010/NĐ-CP

 –   Bộ Tư pháp;

 –      Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Với mỗi trường hợp khi thực hiện xin cấp phép đăng ký nghành nghề kinh doanh của mình nếu có thắc mắc cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp tốt nhất, chúng tôi tư vấn nội dung hỗ trợ quý khách hàng miễn phí 24/7.