Ngành nghề kinh doanh cần cấp phép của Bộ Y tế

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần cấp phép của Bộ Y tế là những nghành nghề nào ? Việt Luật chia sẻ tới quý khách nội dung này cụ thể như sau:

 

  

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần cấp phép của Bộ Y tế là những nghành nghề nào ? Việt Luật chia sẻ tới quý khách nội dung này cụ thể như sau:

 

  

Tên ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Hình thức điều kiện kinh doanh Cơ quan thực hiện Quy định pháp lý hiện hành
Bệnh viện Y dược cổ truyền – Giấy phép kinh doanh; 
– Chứng chỉ hành nghề;
– Giấy phép hoạt động
 Bộ Y tế – Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 
– Nghị định số 87/2011/NĐ-CP; 
– Thông tư số 41/2011/TT-BYT
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền – Giấy phép kinh doanh; 
– Chứng chỉ hành nghề; 
– Giấy phép hoạt động
 Sở Y tế – Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 
– Nghị định số 87/2011/NĐ-CP; 
– Thông tư số 41/2011/TT-BYT
Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

 – Bộ Y tế; 
– Sở y tế; 
– Bộ Quốc phòng
– Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 
– Nghị định số 87/2011/NĐ-CP; 
– Thông tư số 41/2011/TT-BYT
Thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Bệnh viện, phòng khám, cơ sở dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…)
Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

 – Bộ Y tế; 
– Sở y tế; 
– Bộ Quốc phòng
 Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
– Nghị định số 87/2011/NĐ-CP;
– Thông tư số 41/2011/TT-BYT
Sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dung trong lĩnh vực gia dụng và y tế Đảm bảo đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh  Cục quản lý môi trường y tế
– Bộ Y tế
– Luật hóa chất 2007;
– Nghị định số 108/2008/NĐ-CP;
– Nghị định số 26/2011/NĐ-CP
Kinh doanh thực phẩm

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
– Giấy xác nhận công bố phù hợp
 – Bộ Y tế;
– Bộ Công thương;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
– Khoản 2 Điều 3 và Chương V Luật An toàn thực phẩm;
– Chương IV Nghị định số 38/2012/NĐ-CP
Sản xuất thực phẩm

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;
– Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy
 – Bộ Y tế;
– Bộ Công thương;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
– Luật An toàn thực phẩm;
– Nghị định số 38/2012/NĐ-CP
Mua bán trang thiết bị y tế

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; – Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đối với cơ sở mua bán trang thiết bị y tế  Sở Y tế Còn thiếu do pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003 đã hết hiệu lực. Dự kiến trong tháng 12/2013, Bộ Y tế trình Chính phủ ban hành Nghị định về trang thiết bị y tế
Sản xuất trang thiết bị y tế

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; – Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế  Sở Y tế Còn thiếu do pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003 đã hết hiệu lực. Dự kiến trong tháng 12/2013, Bộ Y tế trình Chính phủ ban hành Nghị định về trang thiết bị y tế
Dịch vụ kiểm định trang thiết bị

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; – Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện hoạt động tư vấn trang thiết bị y tế   Sở Y tế Còn thiếu do pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003 đã hết hiệu lực. Dự kiến trong tháng 12/2013, Bộ Y tế trình Chính phủ ban hành Nghị định về trang thiết bị y tế
Sản xuất thuốc

-Chứng chỉ hành nghề dược; -Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

 Bộ Y tế
-Luật Dược năm 2005;
-Nghị định số 79/2006/NĐ-CP;
-Thông tư số 02/2007/TT-BYT;

-Thông tư số 22/2009/TT-BYT;

-Thông tư số 16/2011/TT-BYT;

-Thông tư số 23/2013/TT-BYT

 

Bán buôn thuốc

-Chứng chỉ hành nghề dược;
-Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
 Sở Y tế -Luật Dược năm 2005;
-Nghị định số 79/2006/NĐ-CP;
-Thông tư số 02/2007/TT-BYT;

-Thông tư số 10/2013/TT-BYT

Cơ sở bán lẻ thuốc (nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán buôn thuốc của doanh nghiệp, tủ thuốc trạm y tế)  Chứng chỉ hành nghề dược;
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

  Sở Y tế

 

– Luật Dược năm 2005;
– Nghị định số 79/2006/NĐ-CP;
– Thông tư số 02/2007/TT-BYT;

– Thông tư số 46/2011/TT-BYT

Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc

– Chứng chỉ hành nghề dược;
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
 Sở Y tế -Luật Dược năm 2005;
-Nghị định số 79/2006/NĐ-CP;
-Thông tư số 02/2007/TT-BYT;

-Thông tư số 10/2013/TT-BYT

Dịch vụ bảo quản thuốc

 Chứng chỉ hành nghề dược;
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
 Bộ Y tế -Luật Dược năm 2005;
-Nghị định số 79/2006/NĐ-CP;
-Thông tư số 02/2007/TT-BYT
Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc

– Chứng chỉ hành nghề dược;
-Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
 Bộ Y tế -Luật Dược năm 2005;
-Nghị định số 79/2006/NĐ-CP;
-Thông tư số 02/2007/TT-BYT
Vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm

 Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương – Nghị định số 104/2009/NĐ-CP; 
– Thông tư số 08/2012/TT-BYT
       

 Nếu quý khách hàng có nhu cầu xin cấp phép hay thành lập lập doanh nghiệp –  công ty  những nghành nghề kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Y Tế xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất, nhanh nhất, tiết kiệm chi phí nhất 

Trân trọng cảm ơn !