Thế nào là công ty tnhh, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân?

>> Khi nào cần thành lập công ty?

>> Những việc cần làm sau khi thành lập công ty – doanh nghiệp

>> Khi nào cần thành lập công ty?

>> Những việc cần làm sau khi thành lập công ty – doanh nghiệp

>> Thế nào là công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân?

>> Công ty và doanh nghiệp khác nhau như thế nào?

– See more at: http://localhost/tuvanvietluat/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-doanh-nghiep#sthash.3vbhVv42.dpuf

 

>> Khi nào cần thành lập công ty?

>> Những việc cần làm sau khi thành lập công ty – doanh nghiệp

>> Thế nào là công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân?

>> Công ty và doanh nghiệp khác nhau như thế nào?

– See more at: http://localhost/tuvanvietluat/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-doanh-nghiep#sthash.3vbhVv42.dpuf

>> Khi nào cần thành lập công ty?

>> Những việc cần làm sau khi thành lập công ty – doanh nghiệp

>> Thế nào là công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân?

>> Công ty và doanh nghiệp khác nhau như thế nào?

– See more at: http://localhost/tuvanvietluat/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-doanh-nghiep#sthash.3vbhVv42.dpuf

 Các Định Nghĩa về các loại hình Doanh Nghiệp


 

Thứ Nhất-Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

Công ty TNHH 1 thành viên

 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

   

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên từ 2 trở lên và không vượt quá năm mươi;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

   

Thứ 2 Công ty cổ phần

Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; mỗi cổ đông nắm giữ số lượng cổ phần theo % vốn đã góp vào công ty

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp đó là cổ phần ưu đãi.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

   

Thứ 3 . Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. 

 

Nếu bạn là một nhà kinh doanh có vốn cao, có thể huy động vốn một cách dễ dàng, bạn đã dự đoán được khả năng lợi nhuận cũng như có một kế hoạch kinh doanh chi tiết thì bạn nên thành lập công ty và chuẩn bị các cơ sở vật chất để tiến hành. Với những thủ tục thành lập nhanh chóng mà chúng tôi thanhlapcongtytrongoi.com đem lại thì thủ tục nhanh chóng, chỉ trong 10 ngày bạn sẽ có một công ty.

  

Ngoài ra còn có những người hoạt động kinh doanh nhưng đứng như là những nhà môi giới thì khi họ có lượng khách hàng cũng như doanh thu ổn định mà họ vẫn không thành lập công ty, bạn có biết tại sao không?  đơn giản vì họ dựa vào thương hiệu cá nhân mình để có thể hoạt động kinh doanh, đồng thời cũng còn khá nhiều những yếu tố khác nữa.

 Vậy nên, khi nào nên thanh lap cong ty không phải là câu hỏi dễ trả lời, các bạn là những doanh nhân, các bạn muốn làm giàu thì phải có sự tính toán cho riêng mình, tìm một hướng đi chính xác cho bản thân, nhưng b ạn hãy yên tâm nếu thấy việc kinh doanh có cơ sở thành công thì hãy bắt tay vào thực hiện, cơ hội không đến hai lần vì vậy hãy cố gắng nắm bắt nó.