Mẫu Thông báo, Quyết định của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh

Mẫu biên nhận Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Mẫu biên nhận Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Mau bien nhan ho so dky dn-chi nhanh-vpdd-ddkd
Xem Tải xuống

Mẫu biên nhận Hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử

Mau giay bien nhan hso dky dn qua mang dien tu
Xem Tải xuống

Mẫu giấy xác nhận tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh, vpđại diện

Mau giay xac nhan chi nhanh-vpdd dky tam ngung hd
Xem Tải xuống

Mẫu giấy xác nhận tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Mau giay xac nhan dn dky tam ngung kd
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định thu hồi chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh

Mau quyet dinh thu hoi GCNDKDN
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định thu hồi chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, VPđại diện

Mau quyet dinh thu hoi GCN dky hd chi nhanh-vpdd
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Mau quyet dinh viec huy bo GCNDKDN
Xem Tải xuống

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện

Mau thong bao cham dut hoat dong chi nhanh-vpdd-ddkd
Xem Tải xuống

Mẫu thông báo giải thể của Doanh nghiệp

Mau thong bao dang ky giai the doanh nghiep
Xem Tải xuống

Mẫu thông báo giải thể của Doanh nghiệp

Mau thong bao giai the cua doanh nghiep
Xem Tải xuống

Mẫu thông báo rà soát, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh

Mau thong bao ra soat, cap nhat thong tin ve dky kd va dky thue
Xem Tải xuống

Mẫu thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Mau thong bao sua doi, bo sung hso dky dn
Xem Tải xuống

Mẫu thông báo vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp bị thu hồi

Mau thong bao vi pham của dn thuoc truong hop thu hoi GCNDKDN
Xem Tải xuống

Mẫu thông báo xóa tên doanh nghiệp do chia, hợp nhất, sáp nhập

Mau thong bao xoa ten dn do bi chia-bi hop nhat-bi sap nhap
Xem Tải xuống

Mẫu thông báo yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành nghề có điều kiện

Mau thong bao yeu cau dn tam ngung kd nganh, nghe kd co dieu kien
Xem Tải xuống

Mẫu thông báo yêu cầu doanh nghiệp thông báo về tình hình kinh doanh

Mau thong bao yeu cau doanh nghiep bao cao ve tinh hinh kd
Xem Tải xuống

Mẫu thông báo yêu cầu doanh nghiệp đăng ký mã số thuế

Mau thong bao yeu cau doanh nghiep dky ma so thue
Xem Tải xuống