Mẫu Thông báo, Quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh huyện

Mẫu giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Mẫu giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Mau giay bien nhan hso dky ho kd
Xem Tải xuống

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh

Mau giay chung nhan dky ho kd
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Mau quyet dinh thu hoi GCNDKHKD
Xem Tải xuống

Mẫu thông báo bổ sung chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh

Mau thong bao sua doi, bo sung ho so dki ho kinh doanh
Xem Tải xuống

Mẫu thông báo vi phạm của Hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị thu hồi

Mau thong bao vi pham cua ho kd thuoc truong hop thu hoi GCNDKHKD
Xem Tải xuống