Mẫu Thầu xây dựng

MẪU HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ  

MẪU HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ  

MAU HOP DONG THAU PHU.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA THAY THẾ 

Mau ho so moi thau mua sam hang hoa 2
Xem Tải xuống

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA CŨ 

Mau ho so moi thau mua sam hang hoa
Xem Tải xuống

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP  

Mau ho so moi thau xay lap
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU  

Mau bao cao tham dinh ket qua dau thau
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

Hop dong giao nhan thau thiet ke xay dung cong trinh
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH  

Hop dong lap luan chung kte, kthuat cong trinh
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH  

Hop dong kinh te giao nhan thau xay lap cong trinh
Xem Tải xuống

MẪU THỎA THUẬN LIÊN DANH ĐẤU THẦU XÂY DỰNG 

Mau thoa thuan lien doanh dau thau xay lap
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

Mau Hop dong giao nhan thau thiet ke xay dung cong trinh
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH 

Mau Hop dong giao nhan thau ve tong thau xay dung cong trinh
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

Mau Hop dong khao sat đia điem du kien xay dung cong trinh
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH  

Mau Hop dong kinh te giao nhan thau xay lap cong trinh
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH  

Mau Hop dong lap luan chung kinh te – ky thuat cho cong trinh
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH 

Hop dong giao nhan thau cong trinh
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

Hop dong khao sat dia diem du kien xay dung cong trinh
Xem Tải xuống

MẪU HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN GÓI THẦU XÂY LẮP  

MAU HO SO MOI SO TUYEN GOI THAU XAY LAP.doc
Xem Tải xuống