Mẫu Tài chính công 1

Biểu mẫu dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách địa phương

Biểu mẫu dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách địa phương

Bieu mau lap du toan, phan bo, quyet toan NS dia phuong
Xem Tải xuống

Biểu mẫu lập dự toán thu ngân sách nhà nước

Bieu mau lap du toan thu NSNN
Xem Tải xuống

Mẫu cơ sở tính chi sự nghiệp

Co so tinh chi su nghiep
Xem Tải xuống

Mẫu Dự kiến số thuế GTGT phải hoàn cho doanh nghiệp

Du kien so thue GTGT phai hoan cho cac DN
Xem Tải xuống

Mẫu Dự toán chi chương trình quốc gia, chương trình 135

Du toan chi cac chuong trinh quoc gia, chuong trinh 135 (dung cho co quan quan ly ct qg, bo ke hoach)
Xem Tải xuống

Mẫu Dự toán chi chương trình quốc gia, chương trình 135 (cho cơ quan sử dụng NSNN)

Du toan chi cac chuong trinh quoc gia, chuong trinh 135 (dung cho co quan su dung NSNN)
Xem Tải xuống

Dự toán chi đầu tư năm

Du toan chi dau tu nam
Xem Tải xuống

Mẫu Dự toán thu chi Ngân sách

Du toan thu, chi ngan sach NN
Xem Tải xuống

Mẫu dự toán thu, chi NSNN dùng cho cơ quan tài chính, đầu tư

Du toan thu, chi NSNN (dung cho co quan tai chinh, dau tu)
Xem Tải xuống

Mẫu dự toán, thu chi NSNN năm (dùng cho đơn vị sự nghiệp)

Du toan thu, chi NSNN nam…(dung cho dv su nghiep)
Xem Tải xuống

Dự toán thu chi ngân sách năm

Du toan thu chi NSNN nam….
Xem Tải xuống

Phiếu kê khai tài sản của người bị hại và xác nhận của người làm chứng

Phieu ke khai tai san cua nguoi bi hai va xac nhan cua nguoi lam chung
Xem Tải xuống

Mẫu phiếu khảo sát giá

Phieu khao sat gia
Xem Tải xuống

Mẫu Thuyết minh các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học

Thuyet minh chi cac de tai, du an nghien cuu khoa hoc
Xem Tải xuống

Mẫu Tổng hợp các khoản thu lãi, nợ gốc, thu bán cổ phiếu NN

Tong hop cac khoan thu lai, no goc, thu ban co phieu cua NN
Xem Tải xuống

Mẫu Tổng hợp dự toán chi NSNN

Tong hop du toan chi ngan sach NN
Xem Tải xuống

Mẫu tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn vốn vay nợ NN và vốn đối ứng

Tong hop du toan thu, chi tu nguon vay no NN va von doi ung
Xem Tải xuống

Mẫu tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn vốn vay nợ NN và vốn đối ứng 2

Tong hop du toan thu, chi tu nguon vay nuoc ngoai va von doi ung
Xem Tải xuống

Mẫu tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại

Tong hop du toan thu,chi tu nguon vien tro khong hoan lai
Xem Tải xuống

Mẫu tổng hợp dự toán thu, chi nguồn viện trợ không hoàn lại

Tong hop du toan thu, chi tu nguon vien tro khong hoan lai
Xem Tải xuống

Tổng hợp dự toán thu ngân sách NN năm

Tong hop du toan thu ngan sach nha nuoc nam
Xem Tải xuống

Tổng hợp dự toán thu ngân sách NN năm 2

Tong hop du toan thu ngan sach nha nuoc
Xem Tải xuống

Tờ trình phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành

To trinh phe duyet quyet toan hang muc cong trinh hoan thanh
Xem Tải xuống