Mẫu tham khảo

 

Tên doanh nghiệp

-----

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày ……  tháng ……. năm 20…..

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đả được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ vào biên bản họp ngày ……………………………………

Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty …………………………..

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1: Bổ nhiệm ông / bà ………………………………………… Nam/Nữ: …….

Sinh ngày: …………            Dân tộc: ………. ……….. Quốc tịch: …………………

Chứng minh nhân dân số:…………………………………………………………….

Ngày cấp: ………………………….. Cơ quan cấp: ………………………. ………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………..

Làm trưởng chi nhánh/văn phòng đại diện công ty ………………………….. ………

tại địa chỉ: …………… ………………………………………………………………

Điều 2: Ông / bà …………… (đại diện pháp luật ) và ông / bà ………….người đứng đầu chi nhánh / văn phòng đại diện  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

             

 

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ nộp bản sao quyết định bổ nhiệm người đúng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện  tại cơ quan đăng ký kinh doanh, có thể tham khảo hình thức sao y  sau đây:

SAO Y BẢN CHÍNH

Công ty cổ phần …….

Số :10/SY/2010

TPHCM, ngày   tháng   năm                                       

                                                     Giám đốc

                                                      (ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:                                                                      

-P.ĐKKD-Sở KH-ĐT                           

 

 

 

 Download tài liệu: Tại Đây !

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách "KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI" 
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
Lên hệ: 0968.29.33.66 / 0965 999 345 Ms. Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com) để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về thủ tục doanh nghiệp và nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh và uy tín nhất .
Bảng giá dịch vụ