Mẫu Lao động – Nhân sự tổng hợp

 MẪU BẢN CAM KẾT

 MẪU BẢN CAM KẾT

Ban cam ket (Di kem HD lao dong)
Xem Tải xuống

MẪU CÔNG VĂN CHẤP THUẬN TUYỂN LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Cong van chap thuan tuyen lao dong nuoc ngoai
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Don xin thoi viec
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

HD cung ung lao dong
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

HD di lam viec o nuoc ngoai1
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN

HD_Hop dong cong tac vien
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SONG NGỮ VIỆT – ANH

HD_Hop dong lao dong (song ngu Viet-Anh)
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

HD lao dong thoi vu
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG            

HD tuyen lao dong
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG (2)

Hop dong cung ung lao dong 2
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Hop dong cung ung lao dong
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI (2)

Hop dong di lam viec o nuoc ngoai2
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Hop dong gioi thieu viec lam
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hop dong lao dong
Xem Tải xuống

 MẪU NỘI QUY LAO ĐỘNG

Mau noi quy lao dong
Xem Tải xuống

 MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Phu luc HD lao dong
Xem Tải xuống

 MẪU QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC

Quyet dinh thoi viec
Xem Tải xuống

 MẪU THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Thoa thuan cham dut HD lao dong
Xem Tải xuống

 MẪU THÔNG BAO VỀ VIỆC CHUYỂN TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC

Thong bao ve viec chuyen tra tro cap thoi viec
Xem Tải xuống