Mẫu Hợp đồng, li-xăng Sở hữu trí tuệ

MẪU HỢP ĐỒNG LI XĂNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

MẪU HỢP ĐỒNG LI XĂNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Mau hop dong lixang – chuyen giao quyen so huu tri tue
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG LI XĂNG NHÃN HIỆU 

Mau Hop dong lixang nhan hieu
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT BẢN GHI ÂM GHI HÌNH, PHIM VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG 

Mau hop dong su dung tac pham trong linh vuc bang dia, phat thanh truyen hinh
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC BIỂU DIỄN 

Mau hop dong su dung tac pham trong linh vuc bieu dien
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC TẠO HÌNH, MỸ THẬT, NHIẾP ẢNH 

Mau hop dong su dung tac pham trong linh vuc tao hinh, my thuat, nhiep anh
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN 

Mau hop dong su dung tac pham trong linh vuc xuat ban
Xem Tải xuống