Mẫu Dự án đầu tư Hầm mỏ Khoáng sản

Mẫu đầu tư dự án xây dựng công trình hầm lò – phần thiết kế cơ sở

Mẫu đầu tư dự án xây dựng công trình hầm lò – phần thiết kế cơ sở

0. Mau Du an dau tu xay dung cong trinh mo ham lo – phan thiet ke co so
Xem Tải xuống

Mẫu dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ hầm lò

0. Mau Du an dau tu xay dung cong trinh mo ham lo
Xem Tải xuống

Mẫu dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên – phần thiết kế cơ sở

0. Mau Du an dau tu xay dung cong trinh mo lo thien – phan thiet ke co so
Xem Tải xuống

Mẫu dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên – phần thuyết minh

0. Mau Du an dau tu xay dung cong trinh mo lo thien – phan thuyet minh
Xem Tải xuống

Mẫu kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ hầm lò thiết kế cơ sở

0. Mau Ket qua tham dinh thiet ke co so cua Du an DTXD cong trinh mo ham lo thiet ke co so
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ hầm lò – phần thiết kế cơ sở

0. Mau Quyet dinh phe duyet Du an dau tu xay dung cong trinh mo ham lo – phan thiet ke co so
Xem Tải xuống

Mẫu quyết định phê duyệt dự án d dầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên – phần thiết kế cơ sở

0. Mau Quyet dinh phe duyet Du an dau tu xD cong trinh mo lo thien – phan thiet ke co so
Xem Tải xuống

Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên

0. Mau To trinh tham dinh thiet ke co so Du an dau tu xay dung cong trinh mo lo thien
Xem Tải xuống

Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ hầm lò phần thiết kế cơ sở

0. Mau To trinh tham dinh thiet ke cs cua Du an dtxd cong trinh mo ham lo phan thiet ke co so
Xem Tải xuống